DELA

Ann-Gerd Steinby reviderar Anni-bilden

Ann-Gerd Steinby lyfter fram dubbelheten i Anni Blomqvists natur. Hon var både dominant och ödmjuk, blyg och orädd, traditionalist och framåtsträvare. Steinby spekulerar också i hur stor del media och journalister hade i skapandet av myten Anni Blomqvist, skriver Nyan recensent Katarina Gäddnäs om Steinbys ”Stormskärets Anni” som kommit på Söderströms förlag.
Att skriva ingående om en ikon eller ett nationalhelgon måtte ha sina våndor. Vi gillar inte alltid när det skrapas på bladguldet och när det under fernissan finns en människa med mänskliga sidor och drag. Författaren och journalisten Ann-Gerd Steinby har nu för andra gången tagit sig an uppgiften att skriva om Anni Blomqvist.
Den första Anni-biografin av Steinby och Ann-Christin Waller utkom 1993. Den har varit slutsåld en längre tid. För att möta den ständiga efterfrågan har Steinby nu skrivit en utökad och reviderad version av biografin lagom till Annis 100 års dag. Boken är egentligen att betrakta som ett helt nytt verk, trots att till exempel kapitelindelningen är desamma.


Aktiv och dominerande
Den traditionella mediabilden av Stormskärs-Majas författare Anni Blomqvist är en sorgtyngd kvinna i folkdräkt, som på grund av verklig eller inbillad sjukdom isolerat sig på Simskäla. Med boken Stormskärets Anni reviderar biografiförfattaren Ann-Gerd Steinby den bilden.
Fram stiger en aktiv och dominerande kvinna. Steinby skriver om Blomqvists engagemang i Marthaföreningen, vilken genom hon drev flera av sina hjärtefrågor: elektricitet och färjförbindelse till Simskäla.


Dubbelhet
Hon lyfter fram dubbelheten i Anni Blomqvists natur. Hon var både dominant och ödmjuk, blyg och orädd, traditionalist och framåtsträvare. Steinby spekulerar också i hur stor del media och journalister hade i skapandet av myten Anni Blomqvist.
Livet bjöd Anni på ofattbart mycket sorg. Hon kom att förlora hela sin familj, genom två tragiska fiskeolyckor. Men hon fick också uppleva stora framgångar. Ändå var det den sorgtyngda författaren som media främst var intresserad av.
Hon blev enligt Steinby med tiden ett sorgeproffs, en ambassadör i sorg i allmänhetens ögon.


Litterär ambition
Författaren Anni Blomqvist beskrivs främst som ett resultat av hårt och osynligt redigeringsarbete. Anni var en gudabenådad berättare, med stor kunskap om forna tiders liv och leverne i skärgården.
Trots detta hade inga böcker publicerats utan författarkollegan Margit von Willebrandt-Hollmérus stora och osjälviska arbete med redigering och korrekturläsning. Steinby menar dock att Anni Blomqvist inte till fullo själv var medveten om omfattningen av det arbete som Willebrandt-Hollmérus gjorde med hennes manuskript.
Steinby hävdar dock att Anni Blomqvist hade betydligt mer litterär ambition än vad hon gav sken av och att detta syns i hennes dagböcker.


Väjer inte
Idag känner de flesta ålänningar och finländare till Anni Blomqvist som Stormskärs-Majas skapare, få har dock läst böckerna. Ann-Gerd Steinbys biografi är ett viktigt bidrag i den åländska (litteratur-) historien. Den är intressant, omfattande och läsvärd, samt bygger på gedigen källforskning.
Steinby väjer inte för känsliga ämnen. Ibland skorrar biografiskrivaren i en lite mästrande ton, men på det hela taget är det en njutning att läsa boken. Genom berättelserna om Stormskärs-Maja har Anni Blomqvist mer än någon annan enskild person format bilden av Åland.
Genom att revidera och nyansera bilden av författaren har Ann-Gerd Steinby gjort en betydelsefull insats för åländsk historia och vår självförståelse.

KATARINA GÄDDNÄS


kultur@nyan.ax