DELA

Ångmaskinen frustade igång

Sjöfartsmuseet restaurerade ångmaskin får fortsatt liv med elkraft.

Den ångmaskin som nu är i demonstrerbart skick i nedre våningen av sjöfartsmuseet i Mariehamn konstruerades 1920 av den brittiska firman Plenty & Son.
Under sommaren kan den ses i drift mellan klockan 14 och 16. Troligen har den först gjort tjänst för att driva slussportar i någon av Bristolkanalens slussar. Senare installerades maskinen i den stora flytande kranen Mammoth.
Den var en av flera maskiner som skötte framdrivningen av hamnkranen. Mammoth ställdes först upp i hamnen i Rotterdam, men flyttades senare till Oxelösund. Där sattes den i land. Till slut hittade maskinen till Finnboda varv i Stockholm.
Maskinen är en så kallad trippelångmaskin. Ångan leds genom tre cylindrar av olika volymer allt eftersom ångan vid olika temperatur expanderar olika mycket. Sedan leds den heta ångan till en kondensator, kyls av till vatten och går tillbaka för uppvärmning.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax