DELA

ÅMI-körer öppna för alla

Körverksamheten vid Ålands musikinstitut kör i gång för hösten på måndag och tisdag. Inför starten bjuder körledarna Elisabeth Karlsson och Kerstin Olsson in också barn och ungdomar utanför institutet.
Vem som helst som vill sjunga är välkommen med, framhåller de.
Elisabeth Karlsson leder barnkören Subito med 7-9-åringar och Singoalla med 10-12-åringar, medan Kerstin Olsson leder Capella Vocalis som består av tonåringar från 13 år och uppåt.
Körerna hör till den externa verksamheten vid institutet och det betyder att de inte bara är avsedda för dem som är inskrivna, utan också för andra intresserade.

Bra med påfyllnad
Elisabeth Karlsson konstaterar att deltagande i körerna varit lite ojämnt och därför skulle det vara välkommer med påfyllning utifrån. Särskilt gäller detta barnkören.
– Det är ju alltid roligare och ger större möjligheter med en större grupp, säger hon.
Det första projektet som hennes körer tar sig an är en halloween-konsert. Man skall leta fram lite läskiga sånger och körmedlemmarna får också vara med och utforma vad som skall hända på scenen, hur dräkter och koreografi skall se ut. Några instrumentalister från institutet medverkar också.
Singoalla startar på måndag kl. 16.15 och Capella Vocalis samma dag kl. 17.30. För Subrio är det start på tisdag kl. 17.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm