DELA

Alphaville-sångare messade Nyan

Marian Gold i Alphaville har tagit sig tid att skicka ett mess till Nyans reporter för att svara på den fråga som aldrig blev avklarad under Rosella-intervjun.
Nyan mötte upp sångaren Marian Gold på Rosella under resan över till Mariehamn i fredags och kapten Dick Bergendahl bjöd upp bandet till bryggan.

I artikeln som publicerades i lördagens e-tidning grämer sig Nyans reporter Veronika Åström över att uppföljningsfrågan till Alphaville-sångarens avslutande citat: ”It is fantastic to be alive, isn’t it?” (det är härligt att leva eller hur?) aldrig hann ställas då bandet fick bråttom till bildäck.

”Do you wanna live forever?”

Här är messet som Marian Gold nu har skickat till svar:

– Do you wanna live forever? A quite devilish question. Most likely I wouldn’t resist the temptation. But deep in my mind something tells me it was wrong. I wrote a song called ”The Man In The Moon”. He sits alone high up there in the night on a bench in the lunar ocean since thousands of years and not even a child believes in his existence. Maybe we all would become like him if we lived forever.

Fritt översatt lyder det så här:

Vill du leva för alltid? En ganska djävulsk fråga. Jag skulle troligen inte kunnna stå emot frestelsen. Men djupt inom mig är det något som säger att det är fel. Jag skrev en låt som heter ”The Man In The Moon” (Mannen i månen). Han sitter ensam högt upp i natten, på en bänk i månhavet sedan tusentals år och inte ens barn tror på att han finns. Kanske skulle vi alla bli som honom om vi levde för alltid.