DELA

Allmogebåtsprojektet snart i hamn

Yrkeskunnande och yrkesstolthet. Något mera än bara ett arbete.
Eija Gyllenberg i styrgruppen för allmogebåtsprojektet Gip-Jiippi är imponerad över det arbete som utförs med båtbyggen och segelsömnad på Åland. Mycket av det finns samlat i Sjökvarteret. De nya åtarna skall sjösättas och segla mot sina hemhamnar i början av juni.
Nyan berättade i höstas om projektet som syftar till att rädda och blåsa nytt liv i allmogebåtskulturen. Förra veckan besökte Eija Gyllenberg, som kommer från Nagu, Åland för att se hur arbetet framskrider. Tre av de fem skötbåtar av Kökar-modell som skall tas fram byggs på Åland, av Hasse Holmström och Petter Mellberg i Sjökvarteret i Mariehamn och av Jouni Jylhä i Jomala. Seglen till samtliga fem båtar sömmas av Jouni Lahdenperä i Sjökvarteret.
Från början var det tänkt att Åland också skulle ha ingått i själva projektet men enligt Eija Gyllenberg visade det sig att det var svårt att förverkliga praktiken. För projektet behövdes EU-stöd och Åland där har där sina egna arrangemang. När man gick ut och sökte båtbyggare och segelsömmare visade det sig ändå att Åland kom med eftersom yrkeskunnandet på området här står på en så hög nivå.

Gränsöverskridande
Eija Gyllenberg, vars far kommer från Åland är glad över det samarbetet som nu ändå kunnat etableras mellan skärgårdarna på fastlandssidan och Åland.
– Förr gick det ju ingen gräns i skiftet och det var en naturlig sak att man samarbetade i hela skärgården, säger hon.
Modell för de fem skötbåtar som nu skall placeras i Nagu, Korpo, Houtskär, Gustavs och Nådendal är en båt som 1926 byggdes av Gustav och Valfrid Holmström på Kökar och som senare räddades och togs om hand av Kurt Waller.
Eija Gyllenberg berättar att de båtar som byggs på Åland och de som byggs i Pargas och Hangö främst skall användas för ungdomsseglingar. Man vill att unga i skärgården skall få en möjlighet att segla allmogebåt och därigenom öka intresset för den gamla skärgårdskulturen.
Man hoppas också på detta sätt kunna bidra till att öka umgänget mellan skärgårdsungdomarna över region- och språkgränserna.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm