DELA

Alfons Röblom spelar Jelinek i Stockholm

– Det här är nog bland det svåraste jag gjort men samtidigt är det också väldigt lustfyllt.
Det säger Alfons Röblom som just nu spelar med i Teater Tribunalens uppsättning av Nobelpristagaren Elfriede Jelineks pjäs ”Ulrike Maria Stuart”. (Röblom längst till vänster.)
Alfons Röblom från Mariehamn studerar på Teaterhögskolan i Helsingfors. Han blev efter tre års studier klar med sin kandidatexamen förra våren och kan därmed också kalla sig skådespelare.
Nu fortsätter han på de två år som skall resultera i en magistersexamen och sedan hösten är han på praktik i Stockholm, på Teater Tribunalen som just nu samarbetar med Teater Galeasen vars utrymmen renoveras.
I höstas var Alfons med i ”Manifestet”, Tribunalens uppmärksammade iscensättning av det kommunistiska manifestet.
– Det handlade om teateruppsättning av en politisk text, något som både var spännande och en stor upplevelse med tretton skådespelare på scenen, berättar Alfons.


Kunde inte tacka nej
I den föreställning som hade premiär på Tribunalen i fredags är man bara fyra, varav två teaterstuderande.
– När Mellika Melani, som sett ”Manifestet”, frågade mig om jag ville vara med i ”Ulrike Maria Stuart” kunde jag helt enkelt inte tacka nej, säger Alfons.
– Jag visste ju redan av pjästiteln vad det var fråga om och det passade mig bra eftersom jag är mycket intresserad av modern 1900-talshistoria.


Ulrike och Maria
Pjästiteln är en hopsättning av Ulrike Meinhof (1934-1976), som ju var en av de ledande tyska radikalerna inom den så kallade Röda armé-fraktionen, RAF. Hennes samarbete med Andreas Baader (1944-1997) gav upphov till beteckningen Baader-Meinhof-ligan. Maria Stuart 1542-1567, skotsk och fransk drottning, blev också huvudperson i Friedrich Schillers (1759-1805) kända drama med samma namn.
Elfriede Jelineks ursprungliga pjästext, uppdelad på 25 långa monologer, tar sex timmar att läsa igenom. Hon har ställt krav på att pjäsen inte får publiceras men tillåter däremot att den bearbetas av de teatrar som tar upp den. På Teater Tribunalen har det resulterat i en två timmar lång intensiv föreställning utan paus.


Bolla med frågor
– Den är associativt skriven och föreställningen har utformats med hjälp både av Jelineks text och andra texter. Vi gestaltar inte olika karaktärer utan det handlar mera om att lyfta fram olika verkligheter och kasta upp olika frågeställningar och bolla med dem.
Men samtidigt är det också fråga om en mycket fysisk teater.
– Föreställningen är ett slags performance, en blandning av bildkonst och teater.


Utvecklande
Enligt Alfons Röblom är det över huvud taget mycket utvecklande att få spela med Teater Tribunalen.
– Det är ju en mindre teater och från första början i höstas har jag känt mig mycket välkommen. Allt är mycket prestigelöst här och jag har aldrig behövt känna mig bara som en praktikant. Det ger självförtroende. Regissören Mellika Melani är också oerhört skicklig.
Roligt är också att man fått positiva recensioner i Stockholmspressen.
Dagens Nyheter skriver bland annat att föreställningen inte kan jämföras med någonting annat och noterar om Alfons Röblom att han ”står för trenchcoatattityden när han inte går psykiskt i spinn som Jelineksk ordmaskin…”
Svenska Dagbladet skriver: ”Frida Röhl är en kraftstation och förmedlar en närmast dionysisk tolkning av teater som ultimat frigörelseakt. Per Grytt spelar Andreas Baader med en manisk kraft som delas av teaterhögskoleeleverna Saskia Husberg och Alfons Röblom”.
”Ulrike Maria Stuart” spelas på Teater Tribunalen, som ligger vid Hornsgatan 92 på Söder, till den 11 maj.
Vad gör Alfons Röblom sedan?
– Tanken är att jag skall tillbaka till Teaterhögskolan i Helsingfors i höst för det sista studieåret men innan dess skall jag i sommar ut på turné med Skärgårdsteatern som fyller 40 och i sommar ger Joakim Groths fars ”Fylla sex”.
Skärgårdsteatern gör, liksom tidigare somrar, strandhugg på Åland.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax