DELA

Albanus och Ella på Katrina

Katrina kammarmusikfestival har i år temat Brev och resor till havs.
Det innebär bland annat att festivalen rör sig längs den gamla postvägen och har konserter längs vägen.
Katrina deltar i år i en större konsertserie som ingår i kulturhuvudstaden Åbos program. Serien heter Klingande brev, och det är något som man tagit fasta på också i Katrina.
Konserter arrangeras längs den gamla postvägen mellan Åbo och Stockholm.
– Det finns många lokaler längs vägen, det har varit enkelt att hitta idéer som rör temat. Bland annat arrangeras flera konserter i lokaler som har brevtema, till exempel i Eckerö Post- och tullhus, säger konstnärlig ledare Tiila Kangas.
Konsertserien tar sig till Åbo med Albanus.
– Då har vi också konserter på Kumlinge och Lappo.
Mariehamn är fortfarande huvudort för konsertserien.

Uruppförs
Konsertserien Klingande brev har beställt tre nya kompositioner, varav en av Ella Grüssner Cromwell-Morgan.
– Jag blir inspirerad av texter och har därför bett Carina Karlsson skriva en text med temat Klingande brev, säger Ella Grüssner Cromwell-Morgans.
Hennes verk uruppförs med Ulvens döttrar onsdagen 3 augusti i Alandicas auditorium.
– Jag har valt att skriva för altviolin, violin och slagverk och är nöjd med mitt val. Det känns inspirerande och roligt.
De övriga två som skriver musik till konsertserien Klingande brev är Britta Byskata och Sebastian Fagerholm. Deras verk uruppförs tidigare under sommaren men framförs också under Katrina.
Läs mer i papperstidningen!
Hela programmet finns på http://www.katrina.ax/

Karin Erlandsson