DELA

Ålänningar mönstrade på mot det okända Alaska

Idag är Alaska en del av USA. Men på 1800-talet var det en utmark som koloniserades av Ryssland. Den okända historien med många ålänningar berättas på konferens i Mariehamn.
Var Alaskas urinnevånare kom ifrån, och när, är dolt i samma historiska dimmor som ger oss en krukskärva här och en stenyxa där att gissa utifrån när vi vill veta något om våra tidigaste förfäder. Lämningarna visar i alla fall att Tlingit-, Haida-, Aleut- och Thimshianfolken fanns i Alaska sedan långt före vår tideräknings början. Så en dag kom skepp från andra sidan havet till Alaskas kust. Det var ryssar som utforskade det då okända Alaska från nordöstra Sibirien.
Så småningom grundades det Rysk-amerikanska kompaniet med målet att ekonomiskt exploatera Alaska. Regionen kom att ritas in på kartorna som tillhörande det tsaristiska Ryssland. Ett finsk-ryskt valfångstkompani grundades också, delägt av finländska köpmän från Åbo och Helsingfors. 1867 köpte USA Alaska av Ryssland.
Imperiets behov av sjömän ledde till att många ålänningar och finländare mönstrade på kompaniets fartyg som gick på Alaska. Resan började i Åbo, Helsingfors eller Kronstadt utanför St. Petersburg. I Köpenhamn provianterade man för två års resa. Detta var under tiden före Panamakanalen, och fartygen rundade alltså Kap Horn med dess svåra vindar, isberg och strömmar. Honolulu på Hawaii var nästa stopp. Där låg tidvis hundratals fartyg och väntade på proviantering eller för att låta sjömännen ha sin lagstadgade tid i land. Längre än två år fick man inte vara ute till sjöss enligt tidens lag.
Resan till Alaska var hård. Det var tungt arbete ombord, det var blött och trångt och den långa tiden till sjöss ledde till spänningar inom besättningarna och problem med de ofta hårda officerarna. Men det fanns skäl att fara på Alaska.
– De som mönstrade på fick erfarenheter som inga andra. De fick se isberg, segla runt Kap Horn och på tillbakavägen kanske tid i hamn i Kina eller Japan, berättar Björn Rönnlöf som tecknar historien om alaskafararna från Åland i ett föredrag på Ålands emigrantinstituts konferens i Mariehamn.
Konferensen har lockat drygt 30 föredragshållare som alla genom forskning kastat nytt ljus på det ryska alaskas historia.
Läs mer i dagens Nya Åland!