DELA

Ålänningar med i nationalbiografin

Statsskrivaren Reinhold Hausen, oreintalisten Georg August Wallin, målaren Karl Emanuel Jansson är tre Ålandsfödda personer som fått plats i det nyutkomna bandet av Finlands nationalbiografi, ett verk som omfattar den ryska tiden.
Bland de 444 biografier som fått plats på bandets dryg 1000 sidor kan man, utöver Hausen (född i Sund 1850 och död i Helsingfors 1942), Wallin (född i Sund 1811 och död i Helsingfors 1852), och Jansson (född i Finström 1846 och död i Jomala 1874), finna en rad personer som vuxit upp på Åland eller verkat här under lång tid.
Med finns till exempel prosten och skriftställaren Frans Petter von Knorring (född i Kumo 1792 och död i Finström 1875), arkitekten Lars Sonck (född i Kelviå 1870 och död i Helsingfors 1956) Finlands första kvinnliga filosofie magister, seminarielektorn, Emma Irene Åström (född i Tövsala 1847 och död i Ekenäs 1934).
Av målarna som deltog i Önningebykolonin kring Victor Westerholm finns, utöver Westerholm själv (född i Åbo 1860 och död i samma stad 1919), även Hanna Rönnberg (född i Tavastehus 1862 och död i Helsingfors 1946), samt Elin Danielson Gambogi (född i Norrmark 1861 och död i Italien 1919).


Ryska tiden
Den första delen av Biografiskt lexikon för Finland behandlade den Svenska tiden och efter den ryska tiden återstår ännu självständighetstiden som kommer att omfatta två band.
Att dra exakta tidsgränser är svårt i ett verk av detta slag men man har tagit med personer som i huvudsak utförde sitt livsverk eller sina viktigaste politiska eller kulturella insatser under tiden 1809–1917, från ärkebiskop Jacob Tengström (1755-1832) till symfonikern Jean Sibelius (1865-1957).


Nationsbygget
Bland biografierna finner man många av de personer som spelade centrala roller när Finland som nation byggdes upp efter skilsmässan från Sverige. Med finns är 1800-talets stora kulturpersonligheter, som J.L. Runeberg, J.V. Snellman, Zacharias Topelius och Elias Lönnrot.
Många av biografierna är översättningar från den finska biografi som tidigare utkommit i tio band och som man fritt kunnat utnyttja. Sammanlagt kommer omkring 1.600 biografier att ingå i de fyra svenska banden.
Huvudredaktör för nationalbiografin, som utges av Svenska litteratursällskapet i Finland, är Henrik Knif.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax