DELA
Foto: Fredrika Fellman

Ålänningar bra på litteratur

Ålänningar är bra på att köpa åländsk litteratur, men behöver den särskiljas från resten av den finlandssvenska litteraturen?

Det undrar Anna Friman, litterär chef vid förlaget Schildt och Söderströms.
Anna Friman medverkade i det litteraturseminarium som ordnades av Ålands kulturdelegation på Alandica i lördags. Hon diskuterade främst åländsk litteratur, och hur den förhåller sig till övrig finlandssvensk litteratur.

”Vad är åländsk litteratur?” var hennes tema och hon menade att det finns några ”otrevliga frågor” som måste ställas. Behövs den? Borde den finnas? Det gäller all finlandssvensk litteratur, menade hon.

Anna Friman förklarade att det går att se områden i Svenskfinland där det är tätare med författare. Nykarleby i Österbotten är ett sådant ställe, Åland ett annat.

– Ni har en mylla som verkar vara bördig, konstaterade hon.

Anna Friman ställde sig också frågan vad en åländsk författare är. Fenomen och människor håller sig inte länge på samma plats, menade hon. Det finns också åländska författare som inte vill sälla sig till de finlandssvenska.

– Men jag vet ingen svensk författare som säger att man inte är en svensk författare.

Läs mer i måndagens Nya Åland!