DELA

Ålandsmotiv i Topelius Finlandsbild

På Topeliusdagen, den 14 januari, utkom Zacharias Topelius storverk ”Finland framställdt i teckningar” i nyutgåva. Med bland litografierna finns också fyra motiv från Åland. (På bilden Bomarsund av Johan Knutson. Litografin något beskuren.)


Verket utges i Svenska litteratursällskapets textkritiska och kommenterade utgåva av Topelius samlade verk. I höstas utkom ”Ljungblommor” som omfattar Topelius diktsamlingar under åren 1845-1860.
Topelius författarskap under sju decennier är synnerligen omfattande. Liksom senare även ”Boken om vårt land” fick ”Finland framställdt i teckningar” stor betydelse för 1800-talets idealbild av den nation som var under uppbyggnad.

Zacharias Topelius var bara 27 år gammal när han i december 1845 undertecknade förordet till Finland framställdt i teckningar” och han skriver också om ”den unga hand – som af kärlek till ämnet – åtagit sig textens redaktion…”
I texten ger Topelius konkreta upplysningar om geografiska förhållanden, befolkning och historia men här finns också berättelser om folkliga seder, folksagor, märkliga platser i naturen, berömda personer och mycket därtill.

Läs mera i dagens, onsdagens, tidning där de fyra åländska litografierna också publiceras.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax