DELA

Åländskt på årets bokmässa

Närmare trettio finlandssvenska författare är med på årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Bland utställarna finns, efter ett längre uppehåll, också åländska PQR-kultur. (På bilden förläggaren Ben Johans med några av förlagets aktuella böcker.)
Ben Johans säger att man inte varit med i Göteborg sedan förlaget startade.
– Då var jag där för att lansera vår första bok, Leo Löthmans ”Tangofästningen”.


Ulfsäter Troell
Nu deltar PQR främst för att marknadsföra den storsatsning som man gör i år med Agneta Ulfsäter Troells ”Att människan levde” om amatörfotografen Maria Larsson, verksam i Göteborg i början av förra seklet, och hennes familj. Jan Troell har också gjort en film om Maria Larsson som har premiär hösten 2008. (Nyan berättade om projektet och intervjuade Agneta Ulfsäter Troell den 28 augusti.)
Agneta Ulfsäter Troell och Jan Troell finns med i det program med miniseminarier som hålls under mässan.
Med i Göteborg är också Agneta Ara, ny för året på PQR med sin roman ”Det har varit kallt i Madrid”.


Kjell Ekström
Till mässan reser konstnär Kjell Ekström för att marknadsföra sina konstböcker. Han har dock en egen monter och deltar inte i den gemensamma Finlandsmontern.
Närmare 30 finlandssvenska författare finns med på årets bokmässa meddelar Agneta Rahikainen på Svenska litteratursällskapet i Finland som samordnar de finlandssvenska aktiviteterna.
– Åtta finlandssvenska förlag ställer ut i Finlandsmontern och allt som allt arrangeras närmare sjuttio olika författarprogram, de flesta av dem på Finlandssvenska Arenan.


Katarina Gäddnäs
Liksom flera gånger tidigare finns Katarina Gäddnäs med bland de programvärdar som presenterar författarna på arenan. De övriga värdarna är Wivan Nygård-Fagerudd och Daniela Floman. Katarina Gäddnäs skall, tillsammans med Claes Andersson och Birgitta Boucht, delta i en poesikväll.


Tove Jansson
Bland seminarieprogrammen nämner Agneta Rahikainen storsatsningen på Tove Jansson. Boel Westin, som utkommit med en omfattande och efterlängtad biografi över Tove Jansson, uppträder tillsammans med Mark Levengood och Sophia Jansson.
De intervjuas av barnlitteraturexperten Janina Orlov. Sophia Jansson kommer även att berätta mer om Tove Janssons första Muminserie, som nu utkommit i nytryck.
Årets utställare i Finlandsmontern är: Fontana Media, PQR-kultur, Schildts, Studio Lindberg, Svenska litteratursällskapet i Finland, Söderströms, Vingpennan och Åbo Akademis förlag samt FILI – Finnish Literature Exchange, Hanaholmens kulturcentrum och Kulturfonden för Sverige och Finland.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax