DELA

Ålandskarta för 7.500 kronor

En karta över Åland från 1789 auktionerades i mitten av december ut av svenska auktionsverket.
Utropspriset var mellan 8.000 och 10.000 kronor, men det klubbade priset stannade på 7.500 kronor.
Kartan, som delvis är färglagd, är ritad av Erik af Wetterstedt. Erik af Wetterstedt (1736-1822) var chef för Lantmäteriverket Finland och uppmärksammades 1806 av kung Gustav III för sitt arbete med allmänna kartor över Finland. Graveringen gjordes av E. Åkerlund.
På kartan står det: ”Charta öfver Åland med en del av svenska och finska skären samt post-vägen mellan Sverige och Finland /…/ Stockholm (Kongl. Lantmäteri Contoiret) 1789”. Av auktionsverket beskrevs kartan som ovanlig och dekorativ. (ke)