DELA

Åländska vykort intresserar

Badhuset, ruinerna i Bomarsund, Kastelholms slott, galeaser på fjärdar och i vikar. Se där några av de vykortsmotiv som Mårten Sundberg just nu ställer ut i Ålands museum.
I går kunde han lunchguida och berätta vykortshistoria för en intresserad grupp museibesökare.
Det är en hel del kulturhistoria som ryms i Mårten Sundbergs samling med åländska vykort. Mer än 500 kort ingår i samlingen som koncentrerar sig på 1900-talets första årtionden, från sekelskiftet och in på tjugotalet. Äldst i samlingen är ett kort avstämplat år 1900 och det hör faktiskt till de allra äldsta åländska vykorten.
– Jag känner till en samlare som har ett kort från år 1899 och det finns kanske också ett från år 1898, men där är poststämpeln något otydlig.
De tidigaste vykorten hade plats för text på framsidan och också det har sin förklaring.
– Före 1905 fick man inte skriva annat än adressen på kortets baksida och därför fanns det ytor för skrift på framsidan, berättar Mårten.

Bryta principer
Under guidningen fick han många frågor om sitt samlande och berättade bland annat att han från början gick in för några principer: Det skulle vara kort från sekelskiftet till 1920-talet, det skulle vara riktiga tryckta vykort och inga kopierade kort eller mångfaldigade fotografier.
– Sedan har jag ju brutit mot alla principer när det dykt upp något intressant, säger han med ett leende och kan bland annat peka på ett fotografi som visar en översvämning på Storagatan.

Priset varierar
Mårten fick också frågor om kortens pris och värde och berättar att priserna varierar mycket, från några euro och upp till 20 euro och ibland mera.
– Vanligen kan man få korten för under 10 euro, men mitt dyraste kort köpte jag i tiden för 680 mark, säger han.
Ofta kommer han numera över sina kort via auktionssidor på internet.

Över 500 kort
Han får också frågor kring hur omfattande hans egen samling är och hur många åländska vykort som kan finnas.
– Jag har aldrig räknat men samlingen bör omfatta mer än 500 kort och någonstans har jag fått en uppgift om att det skulle kunna finnas ett par tusen åländska vykort från början av 1900-talet, men jag är inte säker på att uppgiften stämmer.

Många motiv
Den som besöker utställningen, som finns på Torget i museet, kan notera att urvalet av motiv på korten är stort. Här finns mängder med vyer både från staden och landsbygden, men man kan också lätt se att vissa motiv varit populärare än andra.
– Det finns mycket vykort som hänför sig till badhusepoken och Kastelholm och Bomarsund har också varit populära motiv, konstaterar Mårten.
Just badhusepoken är exempel på en motivkrets som kunde erbjuda tillfälle till en mera informativ presentation av vykorten, med en luftigare layout och anslutna informativa texter. Så gör man ofta numera när vykortshelheter ställs ut.
– Men det har jag tänkt spara till pensionen, säger Mårten som nyss fyllde femtio.

Samlar Sundskort
Ett tjugotal kom för att vara med på lunchguidningen i går. Bland de intresserade besökarna fanns Birgitta Lindblom och Brita Björkqvist från Mariehamn. Båda har rötterna i Sund och samlar gärna på Sundskort.
– Det finns ju en hel del kort från Sund eftersom både Kastelholm och Bomarsund finns där, konstaterar Birgitta.
Mårten Sundbergs samling beskriver hon som ”fantastisk”.
– Väldigt intressant och vad bra att han bevarar korten för eftervärlden, säger Brita.

Tvålar, brödrostar
Utställningen kan ses i museet till den 28 februari. Samtidigt visar man också Kjell Janssons samling av brödrostar och Patricia Bomans samling av hotelltvålar.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax