DELA

Åländska stenar i berömt sällskap

Vad har jungfrudanserna på Granhamns holmen och Brändön i Föglö gemensamt med berömda Stonehenge i Wiltshire i England? Åtminstone det att båda nu finns med i ett storverk om magiska stenformationer ”Magic Stones” av Jan Pohribný. (Ovan Pohribnýs egen bild från Granhamns holmen.)
I oktober i fjol skrev Nyan om den tjeckiske konstnären och fotografen Jan Pohribný som var på besök på Åland och bland annat besökt Granhamns holmen och Brändön med Gösta Lindqvist som guide. Man hade också förgäves letat efter en jungfrudans på Rödhamns Rödö i Lemland.
Pohribný har i 17 år arbetat på sitt stora bildverk och nu har han meddelat sin åländska kontakt Jerker Örjans att boken har kommit ut. Den heter ”Magic Stones” och ges ut av Merrell Publishers med verksamhet i London och New York och skall senare i höst komma ut i Tjeckien och Frankrike.
Att Prohibný kom till Åland berodde på att han som ung vistades i Finland som stipendiat och sedan dess hållit kontakt. Han har också en tid varit länskonstnär i södra Savolax.


Jungfrudanser
Han har bekantat sig med sig med stenformationer runt om i Norden, och har, utöver på Åland, fotograferat jungfrudanser i Nordnorge, längs den finländska västkusten och i Åbolands skärgård. Tips om intressanta jungfrudanser på Åland fick han av arkeologen Marita Karlsson på museibyrån.
Särskilt intressant tyckte Jan Pohribný att jungfrudansen på Granhamns holmen var. Att den är gammal och ligger intill en gravhög förstärker känslan av att man befinner sig på en magisk plats.
Enligt Jan Pohribný kan inte labyrinterna i Norden jämföras med mäktiga stenformationer som de vid Stonehenge, men labyrinten som form är ändå mycket intressant.
I Finland i övrigt har han intresserat sig för de mycket gamla klippmålningar som ingår i boken.


Bör respekteras
Utöver att vara en vacker fotobok med bilder av magiska stenformationer runt om i hela Europa hoppas Jan Pohribný att hans bok skall ökat intresse för att bevara dem.
– Vi skall ha respekt för det förflutna och lära oss något av det.
Att visa respekt för heliga platser som skapats tidigare i historien, betyder enligt Jan Pohribný inte bara att man självklart skall låta bli att förstöra en monolitformationer som Stonehenge eller rubba stenarna i en jungfrudans i den åländska skärgården. Det betyder också att man måste ta hänsyn till det landskap som omger formationen, till det lugn och upphöjdhet som ofta kännetecknar sådana platser.
När det gäller jungfrudanserna menar han att till exempel vindkraftverk passar synnerligen dåligt i miljön. Det gäller såväl på Åland som på andra ställen

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax