DELA

Åländska soldatgossar och flicklottor i ny bok

”För hembygd och fosterland” är titeln på en nyutkommen bok som berättar om finlandssvenska soldatgossar och flicklottor i Nyland, Åland och på Åland. Ordförande i arbetsgruppen bakom boken har Karl-Johan Edlund (bilden) från Åland varit och boken innehåller en hel del åländskt material.
– Det finns de som ibland undrar vad man riktigt gjorde på Åland under krigsåren. I den här boken kan man få en del svar, säger Karl-Johan Edlund.
Edlund berättar att det under vinterkriget fanns ett hemvärn på Åland och under fortsättningskriget en skyddskår med ett tusental medlemmar. Därtill fanns avdelningar både för soldatgossar och flicklottor.
– Soldatgossarna var omkring 300 och flicklottorna omkring 150, berättar han.


Scoutverksamhet
Verksamheten bland soldatgossarna, där Karl-Johan själv var medlem, kan i mycket förliknas vid scoutverksamhet.
– Med den skillnaden att vi också hade skjutövningar.
– Men också sådant som orientering och terränglöpning introducerades under krigsåren, berättar Edlund.
Det fanns också ett nära samarbete med skyddskåren och där hade soldatgossarna ofta olika ordonnansuppdrag.


Insamlingar
Man sysslade också en hel del med insamlingsverksamhet, bland annat av kläder och lump och flicklottorna var med och gjorde paket som sändes till frontsoldaterna. I boken ingår bland annat ett rörande brev från en soldat som fått ett sådant paket från Åland.
Erik Tudeer har tidigare skrivit om hemvärnet på Åland. I den bok som nu kommit får soldatgossarna och flicklottorna sin verksamhet belyst men skyddskårens historia är tillsvidare oskriven.
Författare till boken ”För hembygd och fosterland” är Arvid Eklund från Borgå. Arbetsgruppen som bistått honom har utöver Edlund bestått av Maj-Britt Heinström, Tor Heinström, Yngve Sundqvist och Tor Juslin.
I boken kommer en hel del medlemmar till tals genom personliga minnesbilder ur verksamheten.


Vårdar traditionerna
Liksom skyddskåren och lottarörelsen blev också soldatgossarna och flicklottorna förbjudna att verka efter kriget. För ett drygt tiotal år sedan började man dock grunda traditionsföreningar för soldatgossar och flicklottor runt om i landet. Också på Åland kom en sådan verksamhet till stånd.
Karl-Johan Edlund berättar att de finlandssvenska föreningarna i södra Finland nu har omkring 300 medlemmar sammanlagt.
– På Åland har vi för närvarande 54 medlemmar, både före detta soldatgossar och flicklottor.
I boken beskrivs också de nya traditionsföreningarna och deras arbete.


Beröm för Åland
Även om Edlund säger att han är partisk så tycker han att det blivit en bra bok.
– Vi har också fått beröm för att vi på Åland kunnat bidra med så mycket material, säger han.JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax