DELA

Åländska målningar i i Åbo

Åtminstone åtta målningar från åländska samlingar är med i den första stora Dora Wahlroos-utställningen som öppnas i Åbo konstmuseum i slutet av månaden. (På bilden målningen ”Bryggan” som lånas ut av Önningebymuseet.)
Från Önningebymuseet lånar Åbo konstmuseum in oljemålningen ”Bryggan”, berättar Kjell Ekström vid museet.
Från Andersudde lånar museet målningen ”Gråväder” ur Anders Wiklöfs konstsamling. De övriga tavlorna tillhör andra privata samlingar i landskapet.
Utställningen kring Dora Wahlroos öppnas den 25 januari och pågår till den 20 april.


Guldålder
Dora Wahlroos (1870–1947) är en av de mest intressanta kvinnliga konstnärerna från den finländska konstens så kallade guldålder. Hon började sina studier vid Åbo ritskola och fortsatte dem i Paris på 1890-talet. År 1914 flyttade hon från Åbo till Helsingfors och senare till Grankulla, där hon levde till sin död.
Dora Wahlroos konst präglas av den franska naturalismen och friluftsmåleriet av 1800-talets senare hälft. Hennes specialområde var genremålningar, porträtt, landskap och stilleben. Hon avbildade ofta kvinnor i olika livsskeden. Vid sidan om sin verksamhet i Åbo och huvudstadsregionen deltog hon också i Önningebykolonin.
Med nästan etthundra målningar är utställningen på Åbo konstmuseum den första omfattande utställningen av konstnärens produktion. I samband med utställningen ges det ut en publikation som är den första att presentera konstnärens liv och produktion. (jk)