DELA

Åländsk sjöhistoria görs synlig i Åbo

I går presenterades ett nytt museisamarbete mellan Ålands sjöfartsmuseum och Stiftelsen Forum Marinum i Åbo. Närvarande var chefen för Ålands sjöfartsmuseum Hanna Hagmark-Cooper, kulturminister Britt Lundberg samt Stiftelsen Forum Marinums verkställande direktör Jaakko Tikka.
Jakko Tikka och Britt Lundberg var eniga om att detta är en ”win-win” situation att Forum Marinum i Åbo nu i sommar kan presentera den åländska sjöfartens historia via utställningen ”Vår väg är havet”.
I stället för att magasinera Ålands sjöfartsmuseums samlingar under renoveringen kan ett hundratal föremål visas på Forum Marinum i Åbo, som årligen har 120.000 besökare. Det gemensamma utställningsprojektet gör samtidigt båda museerna mer kända inom ett större område.
– I hundratals år har havet, fisket och sjöfrakterna varit grunden för ålänningarnas försörjning, förklarade Hanna Hagmark-Cooper.
– I hundratals år har samma krig, samma ekonomiska politik och lagstiftning på samma sätt påverkat de övriga skärgårds- och kustbornas näringar i Finland, konstaterade Jakko Tikka.

Läs mera i dagens , torsdagens, Nyan.

TEXT OCH FOTO: