DELA

Åländsk odling ute med späckat nummer

Årsskriften Åländsk odling har utkommit med ännu ett späckat nummer. Tio skribenter medverkar denna gång och innehållet bjuder på variationsrik läsning i åländsk kulturhistoria. (På bilden huvudredaktör Jan Andersson.)
Bakom utgivningen av Åländsk odling står landskapsregeringens museibyrå och Jan Andersson, som varit huvudredaktör för årets upplaga, berättar att det är fråga om den sextiofjärde årgången.
Många samlar på Åländsk odling i sina Alandica-hyllor och Jan Andersson konstaterar att årsskrifterna sammantaget utgör en betydande kunskapsbas i åländsk kulturhistoria.
– Det är nog en riktig skattkammare, säger han.


Läsvänligare
Under senare tid har redaktionen gjort en hel del för att piffa upp Åländsk odling och göra årsboken mera lättillgänglig och läsvänlig. Inte så att man skulle välja artiklar med mindre tyngd, men nog så att man satsat mera på layout, färgbilder och andra illustrationer.
– Tar man sig en titt på äldre årgångar så är skillnaden stor, säger Andersson.
I årets redaktion har, utöver Andersson, även Charlotte Mäkelä och Jan-Erik Tomtlund ingått.


Marinarkeologi
När det gäller årets innehåll konstaterar Jan Andersson att man kan notera en hel del marinarkeologiskt material utan att det för den skull handlar om något egentligt temanummer. Med finns marinarkeologiska artiklar av Harry Alopaeus, Åsa Zetterström och Marcus Lindholm.
En ny medarbetare är, enligt Jan Andersson, Christoffer Sundman i Helsingfors.
– Bland annat utgående från ryska källor skriver han om hur livet tedde sig för de straffångar som arbetade vid Bomarsunds fästning.
Bland bokens längre artiklar noterar Jan Andersson Sol-Britt Kärkkäinens grundliga genomgång av Getasnickaren Isak Bomans klockskåp.
– Samtliga kända skåp finns beskrivna, konstaterar han.


Bildfynd spårat
Bokens pärm pryds av en bild av ett bröllopssällskap i Lemland Västeränga från 1884. I bokens inledande artikel har Chatarina Lönnroth-Sundman plockat ut fyra anslående bilder ur ett material som museibyrån fått från svenska konsulatet som fann en låda med gamla bilder vid en röjning i ett källarförråd. Med vägledning av en bild av en fartygsbesättning i Australien har författaren spårat bildernas ursprung och kan nu berätta om motiven.
Årets Åländsk odling innehåller följande:
Fyra gamla fotografier berättar. (Chatarina Lönnroth-Sundman)
Skarpnåtö i Hammarland – livsvillkor i förändring. (Nils Storå)
Nyupptäckt farledsspärr i Slottssundet. (Harry Alopaeus och Åsa Zetterström)
Maritimarkeologiska inventeringar i Föglö Degerby, Hummersö och Flisö. (Marcus Lindholm)
Inventering av strandnära vrak på Åland. (Harry Alopaeus)
Restaurering av kronofogde Lars Jungs boställe i Tosarby mellan 1989 och 2007. (Piotr Palamarz)
Kålsoppa och prygelstraff. Livet vid arrestantkompanierna på Bomarsund under 1830- och 1840-talet. (Christoffer Sundman)
Benmaterial från ett vikingatida verkstadsområde i Hammarland. (Rudolf Gustavsson)
Benen ger osteologen svar, en intervju med Rudolf Gustavsson. (Charlotte Mäkelä).
Snickaren Isak Bomans klockskåp – skänkskåp med klocka. (Sol-Britt Kärkkäinen).
Enligt Jan Andersson hade redaktionen siktat på en något tidigare utgivning, men man hoppas ändå att årets upplaga av Åländsk odling skall få en god spridning inför julen. Upplagan är på 500 exemplar.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax