DELA

Åländsk odling söker nya skribenter

I dagarna ges den sextiosjunde upplagan av Åländsk odling ut. Samtidigt efterlyser redaktören Jan Andersson nya skribenter.
Åländsk odling 2012-2013 är inget temanummer, ämnesvalen spänner över ett brett fält.
– Åländsk odling är en guldgruva, särskilt om man har flera nummer och kan använda artiklarna som referensmaterial.
Skribenterna tillhör, påpekar Andersson, den äldre generationen.
– Vi ser gärna att yngre skribenter tar kontakt, vi vill bredda skaran av skribenter.
Underskriften för Åländsk odling är ”forum för åländsk kulturhistoria”.
– Det kan tolkas och tolkas väldigt brett. Därför ska man inte vara rädd för att höra av sig.
Andersson tror att en orsak till att så få hör av sig, är att man tror att texterna ska ha höga akademiska krav.
– Men det vi söker efter är texter av hög kvalitet. Till exempel ser vi gärna att hembygdshistoriker tar kontakt.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson