DELA

Ålands kulturstiftelse delar ut 43.750

Ålands kulturstiftelse delar ut 43.750 euro i stipendier och understöd.
Kulturstiftelsen fick i år in 25 ansökningar. I tisdags beslöt styrelsen om årets utdelning.
Ur stiftelsens allmänna fonder utdelas sammanlagt 6.500 euro:
Arbetsgruppen Evald 2.000 euro som bidrag för att sammanställa och utge en skrift om läraren, politikern och skärgårdskämpen Evald Häggblom med inriktning på hans insats för det åländska samhällsbyggandet och utvecklingen av skärgårdens levnadsbetingelser.
Ålands emigrantinstitut 3.000 euro som bidrag för att arrangera ”5th International Conference on Russian America” med syfte att belysa de finländska inklusive åländska insatserna i Alaska under dess period som en del av det ryska imperiet till år 1867.
Svenskämnet vid Åbo Akademi gm prof. Saara Haapamäki 1.500 euro som bidrag för en ortnamnsexkursion till Vårdö som del av ett arbete att sortera, digitalisera och beskriva ortnamnsmaterial som insamlats på Vårdö.


Filmmaterial om Blomqvist
Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 7.250 euro:
Fotografen Kalle Wetterström, Jomala, 1.750 euro som bidrag för digitalisering och kopiering av filmmaterial om Anni Blomqvist och Sally Salminen.
Kulturföreningen Katrina 2.000 euro som bidrag för konsertarrangemang i skärgården sommaren 2012 som en del av Katrina kammarmusikfestival.
Författaren och redaktören Karin Erlandsson, Mariehamn, 1.500 euro som stöd för författarskap i form av en planerad diktsamling med arbetsnamnet ”Jägaren”.
Arbetsgruppen för Mariehamns litteraturdagar 2.000 euro som bidrag för programinslag med åländsk litteratur under 20-årsjubilerande Mariehamns litteraturdagar.


Skärgårdskultur
Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 2.400 euro:
Konstnären Anna Sundblom, Föglö, 1.300 euro som bidrag för skiss och produktion av skulpturer och objekt samt för utställningar i anslutning härtill.
Skärgårdsteatern 1.000 euro för turné på Åland år 2012.
Föglö grundskola 100 euro för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond.
Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom, 1.800 euro:
%uF0A7Kökar hembygdsförening 1.800 euro som bidrag för inventering, katalogisering, dokumentation och säkerhetskopiering av föremål och dokument i Kökar museum.


Medicinsk forskning%uF0A7
Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 22.400 euro:
Professor Dag Nymans forskningsgrupp, 10 000 euro, för fortsättning av den åländsk-svenska studien (”Sting-studien) om infektionsrisken vid fästingstick.
Leg. läk., infektionsläkaren Marika Nordberg, Jomala, 8 400 euro, för arbetet om fästingburna sjukdomars diagnostik och markörer.
Med.lic., odont.lic. Erika Wilkman, Esbo, 4 000 euro, om vätskebehandling vid kritisk sjukdom.
Ur medlen i Thure Nordenfelts testamentariska donation för studier om Huntingtons sjukdom 2.800 euro:
Leg. läk. Jimmy Sundblom, Mariehamn, 2 800 euro för presymtomatisk testning av Huntingtons sjukdom och införande av åländska patienter i ett internationellt register över personer med Huntingtons sjukdom.
Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 600 euro till Ålands lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap. (ke)