DELA

Ålands konstmuseum del i storutställning

Åland blir en viktig del i det som redan nu förutspås bli årets konsthändelse i Finland 2011. Utställningen Ars fyller 50 år och skapar en gemensam utställning av modern konst i tolv konstmuseer i Finland, Sverige och Estland. Ett av museerna är Ålands konstmuseum. (På bilden konstintendent Susanne Procopé Ilmonen.)
Utställningen Ars är den största utställningen med modern konst i Norden och den har också genom åren varit en av de mest uppmärksammade och omtalade. Senast hölls den år 2006, nu handlar det om Ars 11. Temat är den här gången afrikansk nutidskonst.
Målsättningen är bland annat ”att bredda den snäva uppfattningen om nutidskonsten i Afrika som endast en fortsättning på uråldriga traditioner och upprepningar av dessa i modern tappning.” Utställningen strävar också efter att ”berättar goda nyheter från dagens Afrika”.
Utställningens kuratorsteam består av intendenterna Arja Miller och Pirkko Siitari samt amanuens Jari-Pekka Vanhala.


Vill nu många
Det är första gången som Ars får en sådan geografisk bredd som nu. Bakom tanken att knyta ett större antal konstmuseer till utställningen kommer från Berndt Arell, tidigare chef för museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors som är den del av statens konstmuseer. Arell har nu lämnat Kiasma för att i vår efterträda Krister Ståhlberg som chef för Svenska kulturfonden men han finns fortfarande med i arbetsgruppen för Ars 11.
– Jag tyckte att det var viktigt att Kiasma, som statens museum, skulle kunna nå ut i hela landet och därför tog jag kontakt med kollegor på olika orter och erbjöd ett samarbete.


Åland samarbetspart
Åland konstmuseum, som Arell känner väl från tidigare, blev en naturlig samarbetspart.
– Museet har ju inom landskapet har en liknande ställning som statens konstmuseum i Finland i övrigt.
De tolv museer som är med och gör Ars 11 står självständigt för sina egna utställningar, men Arell betonar ändå att målsättningen är att se Ars 11 som en enda stor utställning.
– Vi kommer därför också att ha en gemensam katalog, gemensamma affischer och en gemensam marknadsföring.


Ger fler besökare
Han är också övertygad om att satsningen kommer att locka konstintresserade att göra besök i flera museer.
– Till exempel rutten Helsingfors – Tallinn – Stockholm – Mariehamn – Åbo kan bli viktig, förutspår han.
– Ars 11 sammanfaller ju också med att Åbo och Tallinn är Europas kulturhuvudstäder 2011.
De museer som är involveradei Ars 11 är: Jyväskylä konstmuseum, Ulåborgs konstmuseum, Kuntsis museum för modern konst (Vasa), Aboa vetus & Ars Nova (Åbo), Kajana konstmuseum, Tavastehus konstmuseum, Kouvola konstmuseum, Kumu konstmuseum (Tallinn), Malmö konstmuseum, Ålands konstmuseum, K.H Renlunds museum (Karleby) och Hallwylska museet (Stockholm).


Hedrande vara med
Konstintendent Susanne Procopé Ilmonen på Åland konstmuseum är mycket glad över att man fått möjligheten att delta i Ars 11.
– Det är klart att det känns som en erkänsla för vår verksamhet och det att vi genom åren hållit ganska många utställningar med nutidskonst i museet, säger hon.
För utställningen kommer man att låna in en hel del arbeten från andra konstmuseer. Bland annat hoppas man att Moderna museet i Stockholm skall kunna låna ut ett verk av Yinka Shonibare, en uppmärksammad nigeriansk nutidskonstnär som är verksam i England.
I Ålands konstmuseums egna samlingar finns egentligen inget av moderna konst med anknytning till utställningstemat.


Sommarutställning
Ars 11 öppnas den 15 april 2011 och pågår till den 29 september. För Ålands konstmuseums del innebär det samtidigt att utställningen blir museets stora sommarutställning det året.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax