DELA

Ålands fredsinstitut får finansiering för forskningsprojekt om demilitarisering

Ålands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark har beviljats forskningsfinansiering av den privata finländska forskningsstiftelsen KONE för projektet
”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Projektet är treårigt och ska pågå mellan 2015 och 2018. KONE-stiftelsen beviljar stöd för ett år i taget och stöd, 86.500 euro, för projektets första år är nu beviljat.
Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Lapplands universitet i Rovaniemi. Fyra forskare ingår i projektet: Sia Spiliopoulou Åkermark (docent och projektets ledare), Pirjo Kleemola-Juntunen (jur. dr., post-doc), Timo Koivurova (professor, direktör vid Northern Institute for Environmental and MinorityLaw) samt en doktorand som ska rekryteras till projektet.


Forskarna ska med utgångspunkt i folkrätten studera hur Ålands demilitarisering och neutralisering påverkats av utvecklingen av modern teknologi, av sammanblandning av militärt och civilt samt av nya former av militärt samarbete. Projektet gör också jämförelser mellan Åland och andra demilitariserade områden, till exempel Svalbard.

– Det finns ett stort behov av uppdaterad forskning om demilitarisering. KONE stif-telsen ger stöd till ”modiga projekt”, och beslutet är en bekräftelse på att vår forskning har hög kvalitet och internationell relevans, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. (ke)