DELA

Ålands flagga firas med utställning

Ålands landskapsarkiv uppmärksammar Ålands 60-åriga flagga med en utställning.
Ålands flaggas dag firades för första gången den 24 april år 1954.
– Det uppfattades som en triumf efter en lång och besvärlig process, som inte saknade spektakulära inslag. Tack vare den reviderade självstyrelselagen av år 1952 fick Åland rätten att anta en egen flagga. I det dåvarande landstinget fanns det gott om skilda meningar. En del ledamöter ville ha tillbaka den förbjudna trevådiga flaggan medan den andra gruppen gick in för en mer, i nordisk mening, traditionell korsflagga, skriver landskapsarkivarie Åke Söderlund i ett pressmeddelande.

Förutom de flaggförslag som utarbetades av landstinget och den åländska riksdagsmannen i Helsingfors, engagerade sig privatpersoner i flaggfrågan.
Allmänheten kan från och med den 25 april besöka en mindre utställning i Ålands landskapsarkivs utrymmen, där bland annat ett urval privatpersoners förslag till Ålands flagga ställs ut.
– Intresserade – nära som fjärran – erbjöds för sextio år sedan ett unikt tillfälle att medverka i arbetet med utformningen av Ålands flagga. Tillfället som uppstod engagerade ett antal initiativrika personer, vilket framgår från de tre montrar som presenterar ett antal förslag till Ålands flagga, står det i pressmeddelandet.
Utställningen pågår i landskapsarkivets utrymmen till den 8 juni 2014 (ingång Självstyrelsegårdens södra flygel).
Under självstyrelsedagen den 9 juni 2014 förflyttas utställningen till lagtingets utrymmen.
I år på sextioårsdagen, infaller Ålands flaggas dag söndagen den 27 april 2014. (ke)