DELA

Alandica ny plats för bokmässan

Alandica blir ny arena för den åländska bokmässan.
Lördagen den 21 november är det dags för årets upplaga av mässan som hålls i kultur- och kongresshusets foajé.
Arrangörerna gick på onsdagen ut med inbjudan till mässan. Där framhåller man att fördelen med Alandica är att man nu kommer närmare stadens centrum. De senaste åren har mässan hållits i Åland lyceum. En fördel är också att det finns servering i mässlokalen.


Vida ramar
De åländska arrangörerna är ganska generösa i sin tolkning av vad som kan höra till en bokmässa.
– Namnet bokmässa till trots finns utrymme även för annat – musik, filmer, frimärken, tidningar och småskrifter, kartor, kort, sjökort, årsberättelser, forskningsrapporter och så vidare, skriver arbetsgruppen som håller i mässarrangemangen.


Stort utbud drar
– Vitsen med bokmässan är att försöka samla så mycket som möjligt av sådant material och på så sätt väcka intresse hos så många besökare som möjligt.
För närmare uppgifter om mässarrangemangen kan man kontakta någon i arbetsgruppen som består av Ben Johans, Catrin Johans, Gunnel Ekelund och Gunnar Johansson.
Årets bokmässa är den elfte i ordningen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax