DELA

Alandica kan få kulturledare

En verksamhetsledare speciellt för kulturen i Alandica. Det kan bli ett av de konkreta förslagen från den kulturarbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatt. Det lät Rosi Djupsund, som leder gruppen, förstå vid fredagens fortsatta diskussion med kulturföreningarna. Hyrorna för kulturföreningarna hör också till sådant som diskuteras i gruppen. (På bilden Therese Sjöblom frpn driftsbolaget och Rosi Djupsund.)
Det var på en direkt fråga från Nya Åland, om landskapets ansvar för kulturverksamheten i det nya kultur- och kongresshuset och om gruppen kommer att föreslå en verksamhetsledare, som Djupsund svarade:
– Det kommer vi antagligen att göra.
Kulturarbetsgruppen som tillsattes i september för att arbeta med den kulturella sidan av verksamheten i huset skall avge en delrapport i februari och en slutrapport i maj.


Unikt koncept
Enligt Rosi Djupsund kan arrangemanget med en verksamhetsledare för kulturen vara nödvändigt eftersom konceptet för Alandica är unikt.
Nyans fråga kom sig av att Therese Sjöblom, som är försäljningschef för Alandica, lät förstå att driftsbolaget i detta skede inte har några planer på att avdela någon med speciellt ansvar för den kulturella sidan av verksamheten, samtidigt som man arbetar aktivt på att få kongresser till huset.
I diskussionen efterlyste man från både de deltagande föreningarna, kulturarbetsgruppen och driftsbolagets sida samarbete och samordning av kulturföreningarnas aktiviteter i huset.
Ett tjugotal representanter för olika kulturorganisationer var närvarande vid fredagens möte. Ett liknande möte hölls också på torsdagskvällen.


Säljer hela Åland
Inledningsvis gav Therese Sjöblom en presentation av huset, dess utrymmen och möjligheter. Huset skall stå färdigt att överlåtas i november i år men då återstår ännu all inredning och utsmyckning.
– Första datum för bokningar är den 1 mars 2009, berättade Sjöblom.
I sitt anförande betonade hon att man i försäljningen inte bara arbetar med fysiska utrymmen.
– Den produkt vi säljer är hela Åland, konstaterade hon och menade att där kommer också olika former av intressanta kulturaktiviteter in i bilden.
Kongresserna i huset ger också en marknad för dem som producerar kulturaktiviteter av olika slag, menade hon.


Skilda världar
Rosi Djupsund redogjorde för de frågor och delområden som arbetsgruppen nu arbetar med. Man har bland annat tillställt föreningarna en enkät för att få fram deras konkreta behov, önskemål och åsikter. Arbetsgruppen kommer också att, som ett stöd i planeringen, göra upp en plan för ett fiktivt verksamhetsår.
Det framgick också att hyreskostnaderna för de större utrymmena i huset (stora salen och auditoriet) och kulturförenigarnas knappa ekonomiska möjligheter hör till sådant som finns på gruppens bord.
Enligt Rosi Djupsund rör sig kongresserna och kulturföreningarna ekonomiskt i två helt skilda världar.
– Det gäller att göra huset tillgängligt för båda parter, ansåg hon.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax