DELA

Åland tas som exempel för Östra Jerusalem

Östra Jerusalem är nyckeln till en bestående fred i Mellanöstern. Det handlar om samspelet mellan suveränitet och autonomi, säger professor George Schwab (bilden) som i helgen besökte Mariehamn.
I en ny bok nämner han Åland som ett exempel på hur suveränitet och autonomi inte behöver utesluta varandra.
Professor emeritus George D. Schwab i New York är ordförande i National Committee on American Foreign Policy, en organisation som grundades år 1974 av bland andra professor Hans J. Morgenthau. Det är en ekonomiskt oberoende, ickestatlig, kommitté, en så kallad think-tank, som har tagit sig an frågor kring den nationella säkerheten, mänskliga rättigheter, främjande av religiös och politisk pluralism, frågor kring nedrustning och kärnvapenspridning samt främjandet av en öppen och global ekonomi.
Kommittén spelade bland annat en viktig roll när det gällde att föra samman de olika parterna och främja fredssamtalen på Nordirland. Även när det gäller Nordkorea och relationerna mellan Kina och Taiwan har kommittén lagt ned mycket arbete genom åren. George Schwab själv har under många år arbetat med just Kina-Taiwan-frågan.


Långsiktigt arbete
Det man sysslat med är framför allt ett långsiktigt och tålmodigt arbete.
– Vi skiljer oss en del från andra think-tankar i det att vi inte släpper taget. Vi nöjer oss inte med att då och då ordna något seminarium utan håller en fortlöpande kontakt till olika parterna och försöker finna lösningar som för framåt.
Kommittén har också haft Mellanöstern på sin agenda under många år även om fokus numera flyttats mera till Iran där bland annat kärnvapenfrågan är aktuell.


Östra Jerusalem
Det inlägg som George Schwab gör i den pinfärska boken ”No Going Back” handlar dock om en av de mest svårlösta frågorna i Mellanöstern, nämligen den om Östra Jerusalems framtid.
Boken som getts ut av The Holocaust Centre i England tillkom inför påvens besök i Israel i vår och består av brev från olika personligheter riktade till Benedict XVI. Förhoppningen var – och är – att påven skulle kunna bli något av en spelöppnare i fredsprocessen.


Ny infallsvinkel
– Min artikel tillkom över en natt. Jag fick ett telefonsamtal där man bad mig medverka. Först visste jag inte riktigt hur jag skulle tackla frågan men plötsligt kom jag att tänka på all den in information kring den åländska självstyrelsen som min goda vän Jerker Örjans i Mariehamn sänt mig genom åren. Det blev en öppning, en ny infallsvinkel.
Schwab ser Åland som ett framgångsrikt exempel på hur man kan lösa de svåra frågorna kring suveränitet och autonomi.
– Suveränitet och autonomi utesluter inte varandra, det har vi lärt oss av exemplet med Finlands suveränitet över Ålandsöarna och Ålands autonomi, skriver han i boken.
Att han tar upp Åland betyder inte att han anser att man kan följa någon färdig mall när det gäller Östra Jerusalems ställning men han vill peka på Åland som ett exempel på hur suveränitet och autonomi kan fungera tillsammans, att det inte behöver vara ett antingen eller.


Tre religioner
George Schwab anser att Israel redan i dag enligt internationell rätt har suveräniteten över Östra Jerusalem. Den stora betydelse staden har för de tre abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam gör dock stausfrågan känslig. Redan nu har de tre religiösa inriktningarna en betydande autonomi i staden men Schwab hoppas att man med tiden skulle kunna skapa också en territorioell autonomi för hela Östra Jerusalem.
Här tar han på nytt Åland som ett exempel och nämner demilitariseringen, att Finland förbundit sig att inte hålla militär på Åland men ändå har en skyldighet att försvara området.
– Ett autonomt Östra Jerusalem borde få en stark egen polisstyrka som skulle göra det möjligt att dra bort de israeliska trupperna, säger Schwab.


Hur avancera?
Trots att Östra Jerusalem är nyckeln till en bestående fred i området behöver det inte vara den fråga som man skall börja med. Enligt Schwab har man i kommitténs arbete lärt sig att det ofta är viktigt att lösa lättare frågor först.
– Det är viktigt att identifiera nyckelfrågan och få upp den på agendan men sedan kan man sätta den till sidan för att stegvis avancera i andra frågor innan man återkommer till den.
När det gäller Israel-Palestina nämner han bland sådana frågor de som handlar om flyktingarna, om ekonomisk kompensation och om territorier.
– Också när det gäller Taiwan-Kina har vi skjutit den svåraste frågan, den om suveräniteten, på framtiden för att kunna gå framåt i andra frågor, konstaterar han.


Överlevde förintelsen
George Schwab kommer från en judisk familj i Libau i Lettland. Från ett koncentrationsläger utanför Riga sändes han 1944, som tolvåring, till koncentrationslägret Stutthof nära Danzig. Han befriades i maj 1945 av britterna och kunde följande år förenas med sin mor som överlevt andra läger. Både hans far, som var läkare, hans bror och många släktingar dukade under.
På frågan om hans egna barndomsupplevelser från förintelsen har någon betydelse för det arbete han nu gör på det internationella området säger han:
– Visst har det sin betydelse. Jag vill gärna vara med och försöka lösa konflikter, föra människor samman.
– Och jag tror och hoppas på de unga, tillägger han.


Flera Ålandsbesök
Åland har George Schwab besökt flera gånger tillsammans med Sheila Robbins som är Jerker Örjans kusin. Nu är de här för att fira Örjans sjuttioårsdag. I hela Östersjöområdet har han många vänner och bekanta, bland finländarna nämner han president Martti Ahtisaari, diplomaten Max Jacobsson och Osmo Lipponen, tidigare generalkonsul i New York och nu ambassadör i Pakistan. Han har också träffat president Tarja Halonen.
På väg till Åland den här gången diskuterade Schwab också aktuella frågor med en av sina bekanta i Stockholm, diplomaten Rolf Ekéus.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax