DELA
Foto: Karin Erlandsson

Åland riskerar hamna i filmskugga

Filmer som spelas in på Åland omfattas inte av rikets produktionsrabatt.

– Nu planerar också Sverige ett rabattsystem. Åland riskerar att hamna i filmskugga om vi inte genast gör något, säger landskapets nytillträdda filmkommissionär Titte Törnroth.

Fyra länder i Europa har varken infört skattelättnader för filmbolag eller det som kallas produktionsrabatt på svenska, cash rebeat på engelska. Produktionsrabatten innebär att produktioner som spelas in i landet mot redovisning efteråt får dra av delar av kostnaderna för arbetskraft och lokala hyror.

– En svensk utredning har gjorts, man insåg att det var bråttom bland annat för att svenska filmer som ”Gentlemen” började flytta sina inspelningar till andra länder, säger Titte Törnroth.

Finland tillämpar redan produktionsrabatt, med en årlig budget på 10 miljoner euro.

Men: filmer som spelas in på Åland kan inte söka den finländska produktionsrabatten.

– Det här innebär att ålänningar som vill göra film måste spela in filmen i riket för att komma åt rabatten. Utländska producenter som vill filma på Åland kan inte heller dra nytta av den. Åland riskerar bli en gråzon om vi inte snabbt tar tag i situationen och skapar ett eget system, säger Titte Törnroth.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!