DELA

Åland med i stor konstrunda

I år för Åland hela tre evenemang kring konstnärers och hantverkares ateljéer och verksträder. Svenska kulturfonden firar hundraårsjubileum och genomför i augusti en gemensam konstrunda i hela Svenskfinland, inklusive Åland.
Åland utgör i själva verket ett föredöme och vägvisare i sammanhanget. Här har konstföreningen under lång tid hållit öppna ateljéer i maj och numera håller många konstnärer och hantverkare öppet också under skördefesten i september. Idén kommer ursprungligen från Sverige där Österlen varit föregångaren.
Svenska kulturfondens satsning bygger ett förslag som kom upp i samtal mellan Peter Winquist i Ålands slöjd-och konsthantverk och Åsa Rosenberg, som är regionombudsman i Åbolands svenska kulturfond som också har Åland under sina vingar.
– Vi är ett steg före här på Åland bland annat beroende på att vi här har föreningar som samlar alla i landskapet medan man i det övriga Svenskfinland har en mängd mindre lokala föreningar.


Bra samarbete
Winquist pekar också på det samarbete som numera etablerats mellan Ålands konstförening, Ålands slöjd- och konsthantverk och Bild- och formskolan.
Samarbetet gör det också lättare att vända sig till turisterna och där kommer nu i mars en ny broschyr, ”Konstens Åland”, från Ålands turistförbund.
Svenska kulturfonden gör en betydande satsning för att etablera den nya konstrundan. Enligt Peter Winquist kommer fonden framför allt att stå för marknadsföringen av evenemanget som genomförs samtidigt, den 8-10 augusti i hela Svenskfinland..
– Man kan också se det som starten på ett viktigt nätverksbygge mellan konstutövarna i hela Svenskfinland, säger Winquist.


Utställningar
Kontakterna mellan landskapen stöds ytterligare genom den satsning på regionala vandringsutställningar som också görs på kulturfondens initiativ. Det betyder att Åland redan i år skall kunna ta emot utställningar med konst och konsthantverk från fastlandet medan Åland på samma sätt får möjlighet att visa upp sig i Österbotten, Åboland och Nyland.
Utställningarna blir troligen en engångsföreteelse men samarbetet kring konstrundan i augusti är planerad att komma igen.


Bra för turismen
Annika Jansson från Ålands turistförbund som också var med vid gårdagens presskonferens välkomnar konstrundan.
– Det är viktigt att tillgängligheten ökar och att det är fråga om långsiktiga satsningar. För de enskilda deltagande konstnärerna är det också viktigt att inse att det tar tid att bygga upp någonting nytt och att man hänger med trots att deltagandet kanske inte ger resultat omedelbart.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax