DELA

Åland med i ny Unnerstad-roman

Författaren Edith Unnerstad (1900-1982) verkade hela sitt vuxna liv i Sverige men barndomens Rödbergen i Helsingfors och Mormors Mariehamn med Öbergs backe och Parkgatan betydde också mycket för henne. Nu ger hennes dotter Lena Anér Melin (bilden) ut ett hittills opublicerat manuskript, ”Bara Sara”.
Edith Unnerstad är för många generationer känd för sina ungdomsböcker om Pip-Larssons, men hon skrev också en lång rad andra uppmärksammade romaner. I åländsk miljö utspelar sig ”Alarik Barck: en åländsk skeppsredares roman” från 1935. Lena Melin Anér berättar att Åland också finns med i ”Bara Sara” även om staden här kallas Sofiestad.


Fann manus
Lena Anér Melin, som i veckan besökte Mariehamn, berättar att hennes mor läste berättelsen för henne som barn men det opublicerade och blekta manuskriptet fann hon först när gick igenom moderns efterlämnade papper.
Hon beskriver boken som en historisk barn- och ungdomsroman. Den handlar om en liten flicka som, liksom Edith själv, var född i Helsingfors år 1900 i en stor familj. Pappan i familjen är finlandssvensk patriot och familjen lämnar 1910 det ryska storfurstendömet Finland och flyttar till Stockholm.
– I skildringen av barndomens Helsingfors beskrivs samma tid och miljöer som i romanen ”Gården vid Rödbergsgatan”, men ”Bara Sara” är en fristående berättelse som ger en fin bild av en klok liten flicka och hennes upplevelser, säger Lena Anér Melin.


Viktig kastanj
Bokens pärm pryds av en ståtlig kastanj som står på Lenas sons, Nicholas Melins, gård i Sverige. Det är ett träd med historia och anknytning även till Åland.
På gården till Edith Unnerstads barndomshem i Helsingfors växte en jättestor hästkastanj som också spelar en viktig roll i berättelsen ”Bara Sara”. Frön från det trädet togs med till Mariehamn där Ediths mormor – som kom från Bänö i Föglö – bodde och dit hennes föräldrar flyttade från Stockholm 1918, efter första världskrigets slut.


Mangelgränd
Under den kastanjen, som fortfarande står kvar på gården vid Parkgatan 20 lekte Lena Anér Melin själv som barn när hon hälsade på hos mormor Ingeborg.
Ett annat minne efter mormodern finns också kvar i Mariehamn.
– Mormor hade mangel och och efter det har Mangelgränd sitt namn.


Ny generation
Från Mariehamn flyttades en kastanjeplanta till Lenas hem i Sverige, det hus som sonen Nicholas nu tagit över och under vilket hans dotter, Sara, i dag gärna leker.
– På sin elvaårsdag fick hon boken ”Bara Sara” i present. Nicholas och jag har hjälpts åt att göra det gulnade manuskriptet tryckbart, säger Lena Melin Anér som själv har en lång bana som författare och översättare bakom sig.
Hon hoppas att det skall finnas ett intresse för ”Bara Sara” också på Åland genom den anknytning som finns via mormodern. Edith Unnerstad bodde aldrig – till skillnad från sina yngre syskon – på Åland men besökte ofta sin mor i Mariehamn.

Text och foto: JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax