DELA
Foto: Erkki Santamala

Åland i nordisk bibliotekstopp

Ålänningar lånar flest böcker av alla nordbor, och det görs också fler biblioteksbesök på Åland än någon annanstans i Norden. Detta visar en ny rapport om folkbiblioteken i Norden.
Åland befinner sig i topp i flera avseenden i biblioteksstatistiken, enligt den nya rapporten ”Folkbibliotek i Norden” som Kulturanalys Norden publicerat i dagarna. Folkbiblioteksstatistik finns, skriver man i rapporten, ”tillgänglig för Danmark, Finland, Norge, Sverige och Åland, men inte för Island. Färöarna och Grönland har inte en samlad nationell biblioteksstatistik utan samlar in uppgifter i olika typer av enkäter beroende på bibliotekstyp, och tillgängliggör endast vissa nyckeltal.”