DELA

Åland har fått sin första stråkorkester

Ålands kammarensemble heter gruppen som bildar Ålands första stråkorkester.

– D&tab;et har länge funnits ett tomrum när det kommer till orkestrar på Åland, säger kammarensemblens arbetsgrupp.
Ålands kammarensemble som består av stråkspelare från Åland ger sin första konsert i dag.

– Vi har också lite förstärkning från Sverige och Finland, säger Zaida Ponthin som hör till orkesterns arbetsgrupp.

Förutom Ponthin består arbetsgruppen av Cecil Wikström och Stephan Kemetter.

Första övningen

Ponthin,Wikström och Kemetter tog kontakt med andra stråkspelare och i måndags träffades de alla för första gången och övade tillsammans. De kallar sig för orkesterprojekt eftersom de inte träffas regelbundet.

– Vi har skickat ut noter och alla har övat på håll, säger Kemetter.

I tisdags hölls de sin andra övning och de tycker de ser lovande ut.

Tanken med stråkorkestern är förutom att spela tillsammans också att hålla kontakt och få nätverk bland andra stråkspelare. Alla spelar på olika nivå. Vissa studerar på musikhögskola, vissa på Ålands musikinstitut och vissa studerar något helt annat men spelar fiol.

– Vi ska också ha roligt tillsammans, säger Ponthin.

Konsertmästare

De vill att de ska finnas möjligheter på Åland att fortsätta spela efter att studerat stråk på ÅMI eller efter att man kommit upp till en viss nivå.

– Orkestern är ett bra sätt att skapa kontakter och utbyta erfarenheter, säger Wickström.

De har fått stipendium för att starta orkestern. Ponthin beskriver kvällens konsert som ganska grundläggande, ett sätt att starta verksamheten. Ponthin är konsertmästare och valt ut det som spelas.De blir musik av bland annat Mozart,Haydn och Sibelius. De har en solist, Daniel Schultz på cello.

– Jag tror folk gärna går på konsert med solist, säger Kemetter.

Ponthin hoppas att orkestern också i framtiden har möjlighet att få solister till konserter.

– Eller en dirigent, i nuläget har vi ingen. Men först ska vi lära känna varandra och avancera därefter. Vi är tio i dagens läge men skulle gärna vara fler, säger Ponthin.

Konserten hålls på Ålands musikinstitut och börjar klockan 19.00.