DELA

Åland går med i filmsamarbete

Åland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Samarbetsorganisationen jobbar för att stärka regionen inom de kulturella och kreativa näringarna med fokus på film, TV och digitala media.
Det innebär enligt ett pressmeddelande nya möjligheter för samproduktioner mellan Stockholm-Mälardalen och Åland.
Filmregionen har redan varit samproducent till den åländska filmproduktionen Iris.
– Filmbolagen har de senaste åren visat ett ökande intresse för Åland som inspelningsplats, något som vi tycker är väldigt trevligt. Samtidigt har landskapsregeringen konstaterat att detta för vår del medför ett behov av att skapa riktlinjer för hur vi ska hantera filmfrågor, inte minst viktig är förstås finansieringsdelen, säger kulturminister Johan Ehn i ett pressmeddelande.

Hoppas på mer
Erbjudandet om medlemsskap kändes intressant, menar Ehn.
– Inom en sakkunnig organisation kan vi få ökad kunskap, bygga nätverk och kanske få hjälp med att få ytterligare filmproduktioner förlagda på Åland. Vi hoppas också att medlemskapet ska leda till ett ökat intresse för filmproduktion på hemmaplan.
Läs mer i papperstidningen! (ke)