DELA

Åland får rikligt med fondpengar

Åland kammar även denna vår hem en rejäl pott kulturfondspengar från riket.
I den utdelning som offentliggörs i dag av Svenska kulturfonden går sammanlagt 282.200 euro till åländska mottagare. Med utdelningen från Åbolands svenska kulturfond för en månad sedan stiger summan till över 400.000 euro.
I fondens vårutdelning märks bland annat att ett av två stora treåriga arbetsstipendier går till Åland. Det är bildkonstnären Caroline Pipping i Mariehamn som får ett treårigt arbetsstipendium på sammanlagt 63.000 euro. Fyra ettåriga arbetsstipendier på 21.000 euro går också till ålänningar. (Den andra treåriga arbetsstipendiet går till regissören Joakim Groth i Helsingfors.)
Fondens utdelningsfest hålls i kväll i Vasa. Då får författaren Lars Sund också motta årets kulturpris på 20.000 euro.


Hela listan
De åländska mottagarna av stipendier och understöd är:
n Caroline Pipping, Mariehamn, treårigt arbetsstipendium för bildkonstnärlig verksamhet, 63.000 euro.
n Åsa Lind, Brändö, 1-årigt arbetsstipendium för skönlitterär verksamhet, 21.000.
n Arn-Henrik Blomqvist, Mariehamn, 1-årigt arbetsstipendium för scenkonstnärlig verksamhet, 21.000.
n Henrika Lax, Lemland, 1-årigt arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, 21.000.
n Camilla Heidenberg, Mariehamn, 1-årigt arbetsstipendium för musikalisk verksamhet, 21.000.
n Arbetsgruppen Ekström-Sundblom (Siv Ekström/Lasse Sundblom), Jomala, för utarbetande av nätkurs i musikteori, 4.000.
n Önningeby hembygdsförening, Jomala, för verksamheten vid Galleri Rita, 5.000.
n Lumpar Lab Teaterförening, Lumparland, för tvärkonstnärligt forskningsprojekt, 5.000.
n Stiftelsen Ålands fredsinstitut, Mariehamn, för verksamheten, 6.000
n Åländska Studentföreningen i Helsingfors, för fortsatt verksamhet, 300.
n Arbetsgrupp Kakelhallen, Mariehamn, för utställningsverksamhet och föreläsningar, 6.000.
n Arbetsgruppen Mariehamns litteraturdagar för litteraturdagarna, 10.000.
n Henry Hägerstrand, Mariehamn, för undersökning av cellmembran domäner med superupplösande mikroskop, 5.000.
n Rita Jokiranta, Mariehamn, för utställningar, 3.000.
n Johan Karrento, Mariehamn, för filmen ”Mördare”, 6.000
n Minna Lehtomäki, Mariehamn, för forskarstudier i konstvetenskap, 5.000.
n Nordens Institut på Åland, Mariehamn, för intensivutbildning i radioprat för nya ålänningar, 5.000.
n Håkan Sandberg, Mariehamn, för animerad tv-serie för barn 5.000.
n Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, för museiverksamhet, 7.000..
n Teaterföreningen Kuling, Mariehamn, för verksamheten, 6.000.
n Ålands biblioteksförening, Mariehamn, för Barnens litteraturdagar 2009, 8.000.
n Ålands Emigrantinstitut, Mariehamn, för den femtonde Finlandssvenska släktforskarkonferensen i Mariehamn, 4.400
n Ålands Slöjd och Konsthantverk, Mariehamn, för verksamheten, 8 000.
n Ålands yrkesskola, Mariehamn, för kurs för finlandssvenska skolledare inom andra stadiets yrkesutbildning 3.000.
n MatikiMojo-för att stöda barn med konst och kultur, Kumlinge, för internationellt konst- och kultursamarbete 10.000.
n Kökarkultur, Kökar, för att utvidga verksamheten vid Gästateljén på Kökar, 2.500.
n Ålands skärgårds gästateljé/Föreningen Kökarkultur, Kökar, för Artist in Residence-verksamhet 4.000 euro.


Åbo Akademi
Stiftelsen för Åbo Akademi utdelar via kulturfonden följande stöd till Åländska mottagare:
n Pia Sjöberg, Vårdö, för 14C-analyser av murbruk och trä för åldersbestämning av Pargas, Nagu och Korpo kyrkor, 8 000 euro ur Maj Granlunds och Kate Björks fond.
n Önningebymuseets vänner, Jomala, för konstinköp, 8.000 ur samma fond.
Bland ansökningar för sociala ändamål som beviljas medel finns:
n Föreningen för vård i livets slutskede, Brändö, för utbildning för stödpersoner 1.000 euro.


Stor Ålandspott
Svenska kulturfondens utdelning till åländska mottagare uppgår denna gång till 265.200 euro. Tillsammans med bidragen från stiftelsen för Åbo Akademi och för sociala ändamål uppgår summan till 282.200 euro.
För en månad sedan fördelade Åbolands svenska kulturfond, som är en gren av Svenska kulturfonden, sammanlagt 125.500 euro till åländska mottagare. Detta innebär att stöd på sammanlagt 407.700 euro under våren kanaliserats till det åländska kulturlivet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax