DELA

Åland bör få nominera för litteraturpris

Nu skall också Åland nominera och delta i juryn för Nordiska rådets litteraturpris på samma villkor som de andra självstyrande områdena Grönland och Färöarna.
Åtminstone om Nordiska rådets presidium får som det vill. (På bilden de åländska författarna Leo Löthman och Sonja Nordenswan på litterturföreningens öppna hus i våras.)
Frågan om Ålands möjlighet att själv nominera kandidater för litteraturpriset var uppe vid presidiets möte på måndagen i Helsingfors.
Eftersom Åland är svenskspråkigt så bedöms man och nomineras i dag tillsammans med annan svenskspråkig litteratur. Åland har ansett att detta gör att den åländska litteraturen kommer i skymundan. Men nu är alltså presidiets förslag att Åland får, på samma villkor som de andra självstyrande områdena, nominera kandidater och sitta med i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris.
Det blir slutligen de nordiska kulturministrarna som får besluta om att ändra stadgarna och på så sätt ändra Ålands status, rapporterar rådets pressinformation.


Enigt kulturutskott
Innan presidiet tog sitt beslut på måndagen behandlades frågan också i kulturutskottet där Fredrik Karlström (ob) är Ålands representant. Han säger till Nya Åland att kulturutskottet var helt enigt, men att beslutet föregåtts av mycket diskussioner och mycket lobbande.
De som varit emot förslaget har bland annat ansett att svenska språket skulle få för stark ställning om även Åland, utöver Sverige och Finland, får rätt att nominera författare som skriver på svenska.
Karlström är dock mycket nöjd över att det nu ser ut att bli ett positivt beslut i frågan.
– Frågan har ju varit aktuell i snart tio år, konstaterar han.
I dag kommer ärendet upp till behandling i plenum och Karlström tror att det blir ett positivt beslut. Men hur snabbt kulturministrarna sedan tar tag i frågan vågar han inte sia om. Förhoppningsvis senast under nästa år.


Höga krav
Nordiska rådets litteraturpris ges för ett skönlitterärt verk som skrivits på något av de nordiska ländernas språk.
Avsikten med priset, på 350.000 danska kronor, är att öka intresset för grannländernas litteratur och språk samt för den nordiska kulturgemenskapen.
Nordiska ministerrådet tillsätter en kommitté, som utser pristagaren. Den består av två medlemmar från vardera Danmark, Finland (en finskspråkig och en svenskspråkig), Island, Norge och Sverige.
Om verk nomineras från Färöarna, Grönland eller det samiska språkområdet deltar representanter för dessa som adjungerade medlemmar. Om förslaget går igenom skulle samma sak alltså gälla även för Åland.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax