DELA

Åland är det idealiska exemplet

Ett dokumentärfilmteam från Armenien och Azerbadjan befinner sig just nu på Åland.
Tillsammans med åländske Isac Boman ska de under tio dagar skildra Ålandsexemplet.
Filmteamet från medianätverket Internews reser nu omkring i områden och autonomier som varit utsatta för liknade konflikter som det för dem närliggande Nagorno-Karabach.
Ett område som under de sista åren före Sovjetunionens upplösning åter var en källa till dispyter mellan Armenien och Azerbadjan. En dispyt som 1991 kulminerade i ett krig.
Sedan eldupphöret 1994, är Nagorno-Karabach är en självständig republik men inte erkänd internationellt utan betraktas som en del av Azerbadjan. Majoriteten av befolkningen är dock armenier.
De besöker även områden där man lyckats lösa situationen på ett fredligt sätt. I en serie av sex filmer handlar därför en av filmerna om Åland och ålandsexemplet.


Fullspäckat schema
Armeniern Artem Yerkanyan är manusförfattare till filmen.Via bekanta i Sverige kom han i kontakt med Isac Boman från Tjurö, som studerar ryska vid Åbo Akademi och som tidigare bott i Ukraina där han studerade ryska.
– Min roll har blivit att komma på och planera de olika besöken vi gör under deras vistelse. Sen agerar jag tolk, säger Isac Boman.
Under de tre dagar de hittills varit här har de träffat Britt Lundberg och diskuterat EU-frågor, träffat en lärare som undervisar i finska som de diskuterade vilken roll finska språket spelar i samhället. Av de återstående sju dagarna finns bland annat besök inbokat hos polisen och lantrådet. De ska också bland annat se hur media jobbar samt träffa en historielärare.
– Det är positivt att det finns möjlighet att besöka alla. Men det mest anmärkningsvärda jag sett sedan jag kommit hit är att ni har och kan lösa konflikter utan att spilla blod. I mina hemtrakter har människor stupat i våldsamma sammandrabbningar för att konflikter inte kunnat lösas på en fredlig nivå, säger Artem Yerkanyan.


Kanske visas på Åland
Han menar att trots att han kan se vissa paralleller med Åland är läget ett helt annat i Nagorno-Karabach. Trots att det för närvarande är vapenstillestånd är det svårt för invånarna att se en lösning då ingen vill erkänna dem som eget. Förhållandena i samhället där är fortfarande svåra och ekonomin är dålig.
– Jag är inte helt säker på vad målet med filmen är än, men jag hoppas att filmen ska skapa reaktioner och diskussioner. Tanken är inte att visa paralleller mellan Åland och Nagarno-Karabach utan snarare att visa hur det är på Åland, säger Artem Yerkanyan.
Filmen om Åland går just nu under arbetsnamnet ”Öarna som lyckades”. Titeln kommer från en rysk skämtsång som heter ”Öarna som inte lyckades”. Men för att visa att det visst går att lyckas tog man bort inte.
Filmen om Åland samt de övriga fem kommer att visas på de stora tv-kanalerna i både Armenien och Azerbadjan under hösten, men det finns ännu inget avtal om filmerna kommer att visas även för publiken här.
Isac Boman kommer dock få filmen när den är klar och ska då försöka ordna med en visning för de som är intresserade av att se hur Åland porträtteras av andra delar av världen.

MARIA NYKVIST

maria_nykvist@nyan.ax