DELA

Agnes Nobel vill ge kunskapen liv

– Den estetiska dimensionen är viktig. Vi skall inte renodla och försöka skilja vetenskapen från konsten.
Det anser Agnes Nobel som på lördag medverkar i den dag kring skaparglädje och kunskap som Steinerpedagogikens vänner arrangerar i Alandica.
Agnes Nobel, psykolog och docent vid Uppsala universitet, skall hålla ett anförande med rubriken ”Hur får kunskap liv? Om konst och eget skapande.” En av hennes senaste böcker har också titeln ”Hur får kunskap liv” och mycket av hennes forskning har kretsat kring den estetiska dimensionen i lärandet.


Engagerad
I dag är Agnes Nobel pensionär men fortfarande mycket engagerad i dessa frågor. I våras kritiserade hon i ett remissyttrande förslagen till ny lärarutbildning i Sverige där man aviserar en återgång till den gamla skolans ämnesspecialiserade inrikting och strukit avsnitt om tvärvetenskap.
– På gymnasiet förs estetik och humaniora till ett program för sig, där de redan intresserade kan få fortsätta att utveckla sina specialintressen, skriver hon.
Agnes Nobel menar att det finns massor med forskning som visar att hur viktigt det är med kreativa arbetssätt i skolan.
– Vanligen tycker vi vuxna att det är helt naturligt att de små barnen, som är så fantasifulla, behöver, lek, eget skapande och fria uttryck integrerat i inlärningsprocessen. Men ju högre upp i utbildningssystemet vi kommer och ju mer universiteten styr innehållet, desto mindre utrymme lämnas för sådana kreativa metoder.


Lek och matte
Agnes Nobel säger till Nyan att det finns estetiska dimensioner av varje ämne, till exempel i matematiken finns både estetik och lek.
Hon har också forskat i bakgrunden till waldorfpedagogiken som går tillbaka till Schillers och Goethes tänkande.
– Människan är bara människa fullt ut i leken, citerar hon Schiller.
Agnes Nobel kan man lyssna till i Alandica kl 11.45-13 på lördag. Redan kl 10.10-12.20 föreläser Kent Holmström, waldorfpedagog och chef för lekterapin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm under rubriken ”Är alla barn skapande? Är alla barn kunskapande?”
Paneldiskussion blir det sedan kl 15.30-16 under rubriken ”Jo! Nä! Siddubarra! – Om Kreativitet och undervisning.”


Verkstäder
Från kl 10 kan man delta i drop-in-verkstäder för barn och vuxna. Utställning och bokcafé är det också hela dagen och kl 18 en kvällsföreställning med elever från Örjansskolan i Järna.
Arrangörerna hoppas att den skapande dagen skall locka många intresserade, både vuxna och barn. Allt försiggår i Alandicas andra våning medan den Åländska bokmässan samtidigt håller till i husets foajé.
– Man kan ju passa på att titta in både på bokmässan och inspirationsdagen, tipsar Lena Svartström i projektgruppen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax