DELA

Adelssläkter spännande inslag i Geta

Inom kort kommer journalisten och författaren Håkan Skogsjö med ett nytt storverk. I månadsskiftet går ”Familjer och gårdar i Geta” till tryckeriet”. Det blir en bok på nästan 1.000 sidor.
Enligt Skogsjö skiljer sig Geta inte särskilt mycket från det övriga Åland, utom i ett avseende: inslaget av frälsejord och adel kring Bolstaholm.
”Familjer och gårdar i Geta” är Håkan Skogsjös tionde bokverk i serien och hans nionde egna – om Sottunga skrev Björn Rönnlöf.
Upplägget i Getaboken följer mönstret från de tidigare utgåvorna. Skogsjö redogör dels för bebyggelsehistorien – gårdar, byar, socknen och kommunen – och dels för släkterna. Nu publicerar han uppgifter om drygt 1.500 familjer och närmare 8.000 enskilda personer.
Just nu lägger Håkan Skogsjö sista handen vid bokens redigering men ännu återstår någon vecka innan materialet skall till tryckeriet och han tar fortfarande gärna emot bilder av personer och miljöer och berättelser om människor och händelser som kan vara av intresse. Det går bra att ringa på telefon 21 204 eller e-posta på adressen hskogsjo@aland.net.
Till julen skall ”Familjer och gårdar i Geta” finnas i handeln.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm