DELA

Åbos kulturhuvudstadsår nyttar Åland

I princip är det nu klart att Åbo och Tallinn blir europeiska kulturhuvudstäder år 2011. Därmed får också Mariehamn chansen att komma med på ett hörn. Enligt kulturchef Tom Eckerman finns det redan vissa planer för året som ju samanfaller med att Mariehamn blir 150 år. (Bilden från november 2005 då kulturhuvudstadsprojektet presenterades i mariehamn.)
Det slutgiltiga beslutet är ännu inte fattat. EU:s kulturministrar tar slutlig ställning i ministerrådet under hösten. I och med att det slagits fast att det är Finland och Estland som får kulturhuvudstadsevenemanget år 2011 så är det dock i princip klart att det blir dessa länders kandidater, Åbo och Tallinn, som statusen som kulturhuvudstäder.
I Åbo har man länge målmedvetet arbetat för att göra staden till kulturhuvudstad och, som Nyan tidigare berättat, erbjöd man i ett tidigt skede in även Mariehamn i samarbetet.


Inte bara Åbo
Vid ett besök i Mariehamn hösten 2005 förklarade projektchef Suvi Innilä att man lagt upp sin ansökan så att den inte bara gäller själva staden Åbo utan hela sydvästra Finland. Hon var övertygad om att också Åland skulle dra nytta av att Åbo blev kulturhuvudstad. En utveckling av samarbetet på kulturområdet, inom turismen, kommunikationerna och näringslivet i vid mening kunde bli till ömsesidig nytta.
Suvi Innilä förklarade att en del av kulturhuvudstadsårets projekt kunde förläggas till Åland och åländska konstutövare kunde också få möjligheter att göra en insats och synas i samband med de aktiviteter som hålls i Åbo.


Kontakter
– Vi har hållit ett möte med lokala konstnärer för att få fram idéer och kontakterna till Åbo har fortsatt. Stadsdirektören, stadsarkitekten och kultursekreteraren har besökt Åbo och tidigare har också jag och kultursekreteraren varit där och träffat Team Åbo som arbetar med kulturhuvudstadsprojektet, berättar Tom Eckerman.
Enligt Eckerman föreslår kulturnämnden också att medel tas in i nästa års budget för att planera kontakter till städer runt Östersjön inför mariehamns 150-årsjubileum 2011 och där menar han att kulturhuvudstaden Åbo, liksom Stockholm, har en särskild plats.
Att också Mariehamn och Åland kan ha nytta av att Åbo blir kulturhuvudstad är han övertygad om.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax