DELA

Åbodonation gav Kökar fioler

Juniorverksamheten inom Kökars spelmanslag har fått motta en fioldonation från Åbo. Svenska bildningens vänner i Åbo donerar tio fioler till Kökar. Donationen gjordes i samband med den fiolkurs med flera deltagare från Åland som hölls i Åbo i helgen. (På bilden Margareta Jorpes-Friman, Gunnar Sundström – från Kökar – och Bengt Stenlund. Jorpes Friman och Stenlund representerar Svenska bildningens vänner.)

Föreningen Svenska bildningens vänner är en gammal förening, grundad redan 1880.
– Då föreningen grundades var syftet att stöda svenskspråkig kultur i Åbo, Åboland och på Åland, bland annat genom att stöda upprättandet av folkskolor och bibliotek i regionen, berättas i ett pressmeddelande från föreningen.

Läs mera om fioldonationen i dagens, torsdagens, tidning. (jk)