DELA

500 medlemmar i kulturförening

Vid Kulturföreningen Katrinas årsmöte förra veckan omvaldes Barbro Sundback som ordförande. Nya i styrelsen är Gungerd Entzell, Casper Wrede, Ghita Nyström och Gösta Helander. Folke Ingman, Britt-Marie Lundberg, Patrik Komorowski och Yvonne Cronström omvaldes till styrelsen.

Föreningens medlemsantal ligger stadigt runt 500 och antalet sponsorer och bidragsgivare har ökat, sägs i ett pressmeddelande. Årets stora satsning för Kulturföreningen Katrina är operan Figaro1917.

Vid årsmötet föreläste, inför ett femtiotal besökare, docent Jan Fagius om hur musiken hanteras i hjärnan.

– Fagius konstaterade att musik i motsats till språket inte kan lokaliseras till en särskild del i hjärnan. Istället aktiveras och utvecklas olika delar av hjärnan beroende på hur mycket man sysslar med musik.