DELA

40 år för lärare och elever

Läromedelscentralen fyller 40 år. Från Tandbergs bandspelare till dvd. Från landskapsstyrt till mellankommunalt.
År 1968 hade Landskapscentralen för pedagogiska hjälpmedel (LPH) 4.500 läroböcker och 354 bildband. I år har man 5.064 böcker, 855 dvd:n, 605 laborativa media, 3.221 VHS-filmer och mycket annat. Och nu heter det Läromedelscentralen (LMC).
Först 1990 fick man börja låna läroböcker från LMC, före det fick man komma och bläddra i dem, men blev tvungen att lämna dem i hyllan. Det nya systemet kräver mer arbete av de anställda, men är användarvänligare.
I fredags öppnades en liten historisk utställning över de första 40 åren. Där finns Tandbergs bandspelare och episkop, som en påminnelse över hur tiden gått.

Första föreståndaren
Bland besökarna finns även den första föreståndaren Erik Skrifvars. Han jobbade till 1976 och minns hur man fick band av Sveriges Radio ”för att de var vänligt inställda”. Och man kopierade banden själva.
– Vi hade tre Tandbergs bandspelare här. Den största var moderspelaren. I den spelade vi upp banden och kopierade till de två andra.
Den andra föreståndaren var Cordi-Maj Öhman. Hon fick jobba dubbelt eftersom även studiestöden lades till hennes tjänst.

Något extra
Utbildningsminster Britt Lundberg öppnade utställningen och betonade det stöd och den fördjupning lärarkåren fått genom LMC.
– Det finns alltid något extra.
Hon talade även om planerna på att LMC helt ska övergå i landskapets regi från och med 2010 och om hur LMC kan bli ett centrum för specialpedagogik.
Sedan tackades Erik Skrifvars och Cordi-Maj Öhman av Lundberg och skolinspektör Stina Colerus.
Cordi-Maj Öhman är glad över utvecklingen för LMC.
– Det är underbart att se hur det internationella samarbetet har lättat. När jag jobbade sade Erik att det gick bra att få material från Sverige. När jag var på en konferens i riket nämnde jag detta, men det visade sig att vi måste hålla hemligt att vi fick materialet därifrån. Det gick bra att samarbeta, men när materialet skulle över gränsen var det stopp.
– Det var ju olagligt, fyller Erik Skrifvars i.
– Visste du det? frågar en förvånad Cordi-Maj Öhman.
– Jo.
– Jag levde i salig okunnighet.

Framtiden
Anki Åvall, vikarierande enhetschef på LMC ser framtiden an med fokus på vem som ska vara huvudman för LMC.
– Med endast landskapet blir det mycket smidigare. Nu betalar kommunerna 60 procent för sina skolor och landskapet 40 procent för gymnasialstadieskolorna.
LMC står redan under utbildnings- och kulturavdelningen som en enhet till skolbyrån. Vad som händer i framtiden får vi se på nästa jubileum.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax