DELA
Foto: Stefan Öhberg

1,65 miljoner till åländsk kultur

Ålands kulturdelegation beslöt på sitt senaste möte att omfatta ett budgetförslag för 2018 på 1 650 000 euro till det åländska kulturlivet.
Enligt budgetförslaget fördelas 1 miljon som verksamhets- och projektunderstöd samt kultur- och arbetsstipendier. Anslaget är i linje med tidigare år.

Kulturdelegationen beslöt även att specialunderstöd för självstyrelsedagsfirandet, kultur och hälsa samt kultur i skärgården som sker i föreningars regi, skall inkluderas i föreningars ansökan om verksamhetsunderstöd.

Anslaget beaktar en höjning av nuvarande ersättning för arbetsstipendiets månatliga grundsumma. Från anslaget kan delegationen bevilja ungdomsstöd ”snabba bidrag” enligt antagna riktlinjer.

35 000 euro fördelas som stöd till åländska dokumentärfilmer, 50 000 euro som investeringsbidrag, 415 000 euro för Ålands sjöfartsmuseum, ordinarie verksamhet, underhåll och renoveringar, 120 000 euro till studieförbunden och 30 000 euro som avses för förberedelserna av anhållan om värdskap för Tall Ships Race 2021.

Kulturdelegationen beslöt vidare att till landskapsregeringen rikta en skrivelse om att man inför nästa budgetperiod förbehåller sig rätten att ha ett eget budgetmoment så att delegationens ansvarsområde tydligt framgår.