DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KAPTENSKOR Benita Karlsson-Eklund, Anna-Lisa Sandell, Laila Melander och Eva Dahlén skrubbar kaptenssalongen.

Vårstädning på Pommern

Pommern doftar såpa och från nedre däck hörs en dammsugare. Volontärer och personal arbetar med att ställa Pommern i skick till säsongen.

– Vi har skurat bort ingrodd skit i flera dagar, men nu bli hon fin, säger Eva Dahlén, en av volontärerna.
Staden har gett över driftsansvaret av Pommern till Sjöfartsmuseet, och i fyra dagar har volontärer vårstädat fartyget.

– Vi har skurat mässen och karthytten. Här är oerhört smutsigt, säger Eva Dahlén.

Hon kallas tillsammans med några andra kvinnor för ”Kaptenskorna”. De är medlemmar i skeppsbefälhavarna och gifta med kaptener, och hör till Pommerns frivilliga.

– Här finns hur mycket som helst att göra, vi kunde hålla på hela sommaren men fokuserar på besöksutrymmena, säger Anna Grönholm som är arkivarie på Sjöfartsmuseet.

Tidigare har Pommern varit Mariehamns stads ansvar.

– Pommern har kommit lägre och lägre på prioriteringslistan och har aldrig riktigt passat in i stadens verksamhet. Staden tog sitt ansvar och lämnade över åt oss, säger museichef Hanna Hagmark-Cooper.

En av de främsta fördelarna med att Sjöfartsmuseet tar över, menar Hagmark-Cooper, är att personalen har den museala kunskap som krävs.

– Det är logiskt att Sjöfartsmuseet tar över. Pommern har hög prioritet för oss.

Läs mer i papperstidningen!