DELA

Lägg ner vintertiden

Mörker. Lika överraskad, lika knäckt blir man varje år. Som en mental ångvält har det i vanlig ordning jagat oss under hösten och förgäves har vi försökt springa undan. Slutgiltigt mosad blev man i vanlig ordning den sista helgen i oktober när det var dags att övergå till vintertid. Sedan dess har det bara varit att ge upp kampen och inse att det de närmaste månaderna kommer att vara mörkt, mörkt, mörkt redan när man kommer hem från jobbet.
Och jag frågar mig stillsamt, varför utsätter vi oss för detta? Nu tänker jag alltså inte på det faktum att vi valt att bosätta oss på så här huvudlösa breddgrader, utan på att vi ordnat samhället så att våra försvinnande få timmar av ljus under vinterhalvåret ska infalla just då när vi jobbar. Är inte det rätt idiotiskt?

Att det ska vara ljust under arbetstid har förstås sin historiska förklaring. Det hade varit svårt att plöja åkrar med stearinljus. Det att vi lever ständigt omgivna av ljus är, ur ett lite längre historiskt perspektiv, en jättenyhet. Den tekniska utvecklingen har i grunden förändrat vårt sätt att leva. I dataskärmarnas och lysrörens tidsålder är det få som är beroende av solljuset för att kunna utföra sitt arbete.
Men trots att våra levnadsvanor har förändrats, harvar vi fortfarande på enligt i stort sett samma dygnsrytm som tidigare. Införande av sommartid, år 1981 i Finland, var en liten förbättring på den här punkten. Idén med sommartid, som kan ledas tillbaka till Benjamin Franklin, är att bättre kunna utnyttja dygnets ljusa timmar (den engelska termen daylight saving time förklarar egentligen bättre vad det handlar om).
Genom att vrida klockan framåt till sommaren undviker man att det sovs bort ljusa timmar på morgonnatten. Benjamin Franklins ursprungliga idén var att under hösten och våren med några veckors mellanrum vrida klockan tjugo minuter bakåt respektive framåt.

Sommartiden har motiverats med bland annat energiförbruknings- och trafiksäkerhetsargument. Samhället fungerar smidigast och effektivast om dygnets aktivaste timmar är upplysta.
Sommartiden slog igenom i början av 80-talet och är numera EU-reglerad. De facto gjordes försök med sommartid i flera länder, bland annat i Sverige, redan under första världskriget för att effektivera samhället. Men försöken lades ner efter protester från jordbrukare. Också Finland passade på att under kriget år 1942 pröva på sommartiden.

Men börjar det inte vara hög tid att ta nästa steg? Mitt förslag är att helt slopa vintertiden och gå över till sommartid året om för att få ljusare eftermiddagar året om. Eller ännu radikalare, vrida klockan fyra-fem timmar framåt. Vad sägs om att avnjuta lunchen i soluppgång vid tolvtiden, för att sedan hinna ha gott om fritid innan solen går ner igen vid åtta-nio-tiden på kvällen? Det skulle vår stackars mörkerskadade mentala hälsa må bra av.