DELA

Ekonomi- och skuldrådgivningen – den åländska ”Lyxfällan”

Få människor har så mycket pengar att de kan köpa allt de vill ha. Däremot har många människor svårt att få pengarna att räcka till. Ett gammalt ordspråk säger: Det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna som gör dig rik.

Nu är förstås verkligheten inte så svartvit men vi på ekonomi- och skuldrådgivningen brukar tala om att en planerad och kontrollerad ekonomi är en förutsättning för en enklare och mera bekymmersfri tillvaro. Ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner ingår sedan mitten av 1990-talet i landskapsföreningen Folkhälsans palett av verksamheter.

Vem som helst kan vända sig till oss för att diskutera sina ekonomiska spörsmål förutsatt att det handlar om den privata vardagsekonomin. Det förutsätts alltså inte att du skall ha råkat i ekonomiskt trångmål. Våra klienter har ärenden och frågor av alla tänkbara slag, från bekymmer med maten till stora skulder. Vi går igenom inkomster och utgifter, berättar om stödtjänster, bistår i förhandlingar med fordringsägare och hjälper till med ansökningar av olika slag. Det är fritt fram för vem som helst att kontakta oss, det krävs alltså ingen remiss.

Ekonomi- och skuldrådgivningen skall också arbeta förebyggande och informera utåt om sin verksamhet genom föreläsningar, kurser och synlighet i massmedia. Under de tre senaste åren har vi drivit projektet ”Bli int blåst” och besökt skolorna på Åland med kurser och information.

Rådgivningen finns tillgänglig på alla orter i Finland. På Åland övervakas den av en lokal skuldsaneringskommission, som består av företrädare för staten, landskapet, kommunerna, rättshjälpsbyrån och bankväsendet. Ekonomi- och skuldrådgivningen drivs på Åland av Folkhälsan med finansiering från såväl landskapet som staten – ett unikt upplägg. Verksamheten är en oberoende, avgiftsfri verksamhet och vi som jobbar här har tystnadsplikt.

I fjol hade vi 331 kundbesök, hjälpte sexton klienter att söka ekonomiskt bistånd och lämnade in fyra ansökningar om skuldsanering. Väntetiden för första besök hos oss är oftast två-fyra veckor, men vid särskilt akuta bekymmer kan vi ta emot besök snabbare.

Dagens mångfacetterade samhälle ställer höga krav på sina medborgare och de ekonomiska fallgroparna är talrika. Vi frestas att köpa saker, ingå avtal om olika tjänster och skaffa oss lån. Det här illustreras effektivt i TV-programmet ”Lyxfällan”. Programmet har fått många människor att intressera sig för vardagsekonomi och det är förstås positivt. Vi behöver prata mer om ekonomi och ställa frågor och på det sättet lära oss om hur vi kan göra för att få en bra hushållning med pengar.

I ”Lyxfällan” jobbar man med överskådliga och lättfattliga metoder och många av våra besökare har låtit sig inspireras. TV-programmet upplevs som både underhållande och motiverande. Vi på ekonomi- och skuldrådgivningen använder ofta liknande upplägg. Huvudsaken är att hitta en väg som leder fram till en bättre ekonomi.

Vi är av den bestämda åsikten att en fungerande vardagsekonomi går hand i hand med fysisk och psykisk hälsa, nätverk och allt det andra runtomkring en människa. När helheten börjar fungera skapas också förutsättningarna för en bra ekonomi. Vi rådgivare finns där för att hjälpa och stötta och fungera som bollplank.