Jag vill skicka en julhälsning och samtidigt en hjälpinsats.

Nya Åland betalar in 10€ av annonspriset till den fond/förening du önskar.

Önskat publiceringsdatum *

Jag vill att inbetalningen görs till följande fond/förening *

Jag/vi som hälsar heter *

Namn *

Adress *

Telefon *

Pris för annonsen: 30€