DELA

Zonta säger nej

Vid naturkatastrofer, pandemier och krig drabbas kvinnor och flickor av utsatthet.

Som en följd av pandemin har våldet mot kvinnor och flickor ökat. Flickor har inte kunnat gå i skola och i kombination med den försämrade ekonomin har antalet barnäktenskap ökat. Kvinnor har inte kunnat arbeta utan isolerats hemma med påföljd att våldet i nära relationer har ökat.

Mariehamns Zonta Club vill i Mariehamn synliggöra Zonta Internationals kampanj Zonta says no to violence against women med vår banner på Torggatan, vid byggkranen. Kampanjen inleds 25.11 på FN:s dag för att få slut på våldet mot kvinnor och pågår till 10.12, den internationella människorättsdagen. Zontaklubbar världen över har sedan år 2012 enats i 16 kampanjdagar för att medvetandegöra våldet mot kvinnor.

Våld mot kvinnor är inte bara ett individuellt problem utan det är strukturellt och visar den historiska ojämlikheten mellan kvinnor och män. Våldet mot kvinnor och flickor har länge varit den mest spridda överträdelsen av de mänskliga rättigheterna. Det känner inga nationella eller kulturella gränser; det sker hemma, på arbetsplatsen och på öppna platser och påverkar miljoner kvinnor och flickor under fredstider och konflikter.

Ute i världen kan du som flicka bli bortgift som ett barn med en betydligt äldre man, eller som ung kvinna bli bortgift för en helg. Du är inte trygg på din skolväg och utsätts för våldtäkt utan att dina förövare straffas och du hånas av de myndigheter som skall skydda dig. Du rövas bort för tvångsgifte eller blir en kugge i den globala traffickingen. Du får syra kastat i ansiktet eller mördas eller är ett redskap i krig. Du blir omskuren, föder utan hjälp och får stora skador.

14 miljoner flickor avbryter skolan och leken för att gifta sig och bli en mans egendom. Barnäktenskap är ett globalt problem som överskrider geografiska, kulturella och religiösa gränser och barnbrudar hittas i världens alla delar.

Detta är kvinnors och flickors verklighet i många länder och bottnar i traditioner, okunskap, bristande lagstiftning och framför allt i att flickor inte får utbilda sig.

Genom utbildning och ett yrke kan kvinnan försörja sig och bli en värdefull deltagare i samhället Genom informationsarbete kan attityder förändras.

Vi skall inte brösta oss här i Norden, Finland eller på Åland.

Vi har fri skolgång, samma möjligheter till utbildning och arbete för både män och kvinnor och kvinnor får delta i samhällsarbetet.

Men kvinnor och män har inte samma lön utan kvinnors förtjänst är lägre. Våld mot kvinnor skördar offer då 13–25 kvinnor mördas varje år av sin partner eller före detta partner i Finland. Våld i nära relationer är en verklighet även hos oss på Åland. Mariehamn Zonta Club har introducerat Huskurage på Åland. Syftet med Huskurage är att ge grannar verktyg att agera tillsammans om en granne är i fara. Du kan läsa mera om Huskurage på zonta.fi/mariehamn. Mariehamn Zonta Club fortsätter att sprida Huskurage på Åland.

Mariehamn Zonta Club är en länk i Zonta International med mer än 28 000 yrkesverksamma kvinnor i 63 länder. Sedan 1923 har Zonta International, genom de penningmedel klubbarna samlat in i samarbete med FN, drivit olika projekt i alla delar av världen som stöder kvinnors hälsa, utbildning och kvinnors säkerhet.

Bär orange dessa 16 kampanjdagar för att visa solidaritet.

MARIEHAMN ZONTA CLUB