DELA

Ytternäs skola högt prioriterad

Signaturen ”Samhällsintresserad” undrar vad jag tänker om renoveringen vid Ytternäs skola. I insändaren påstås det att pengarna är slut. De pengar som hittills använts har varit investeringsanslag. För den fortsatta saneringen kommer driftsanslag att användas och arbetena utförs under skolans sommarledighet.

Såvitt jag förstår har skolan och tekniska verken ett gott samarbete och en gemensam syn samt planering för hur renoveringen framåt ska fortgå. Ventilationen är först i prioritet och därefter kommer viss omdisponering och ytrenovering. Staden har många byggnader och av det jag fått veta ligger Ytternäs skola högt i prioritet i driftsbudgeten. Visar det sig att inget görs nästa mandatperiod är jag beredd att lyfta frågan till politisk nivå om jag är invald med folkets förtroende.
I sammanhanget vill jag också framföra att personalen på skolan är fantastisk och gör ett suveränt jobb.
Petri Carlsson (M)