DELA

Ytterligare miljoner till landskapet

Ytterligare miljoner till landskapet kan vi läsa på radions hemsida. I fredags uttalade sig lantrådet i radion att nästa års budget kommer att uppvisa ett underskott. Här är det något som inte stämmer.

Eller har landskapsregeringen misslyckats med sin ekonomiska politik? För år 2016 budgeterades en skatteinkomst om 241 miljoner och ett underskott om 17 miljoner. I år vet vi att landskapet kommer att erhålla 267 miljoner, alltså + 26 miljoner.

Nästa år är prognosen ungefär lika mycket som detta år, alltså 267 miljoner eller + 26 miljoner i förhållande till år 2016. Aldrig någonsin har ålänningarna åstadkommit så mycket skatteintäkter som för detta och nästa år.

Ändå säger lantrådet att budgeten för nästa år visar ett underskott.

Enligt mina beräkningar torde landskapet göra ett överskott om 16 miljoner detta år och ungefär lika mycket nästa år.

Dessa siffror visar att det var helt onödigt att dra ner på sjukvården med 2 miljoner och med 4 miljoner för äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolorna.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot